Almut Fuhr (Het Facilitair Bedrijf) ontvangt vernieuwde Circubuild-award

Almut Fuhr, consulente duurzaam bouwen bij Het Facilitair Bedrijf, is de nieuwste winnaar van de Circubuild-award. Ze ontving de prijs, die zoals we al schreven sinds dit jaar in een nieuw jasje steekt, uit handen van vorige laureaat Waldo Galle, professor aan de VUB en VITO-onderzoeker. Volgens hem is Het Facilitair Bedrijf een motor voor de transitie naar circulair bouwen. "Toch wil ik de prijs in het bijzonder aan Almut geven", vertelde hij bij de overhandiging in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. "Zij werkt in stilte, met respect voor alle partijen en in een open en eerlijke dialoog. Die attitude apprecieer ik enorm. Ik kijk ernaar op."

De Circubuild-award heeft dan wel een nieuwe look, aan het concept is niets veranderd. De prijs blijft een wisseltrofee die pionierswerk inzake circulair bouwen erkent en elke winnaar kiest zelf de nieuwe laureaat en benoemt daarbij het volgens hem grootste pijnpunt waar circulair bouwen vandaag nog mee kampt. Voor Waldo Galle hangen die twee laatste zaken samen. "Het Facilitair Bedrijf en Almut Fuhr in het bijzonder doen iets te doen aan het grootste obstakel dat ik vandaag zie in de transitie naar circulair bouwen: het telkens doorschuiven van de vraag naar meer circulariteit in een bouwproject. Zowel architecten, aannemers als opdrachtgevers zijn zich ervan bewust dat we meer circulair moeten bouwen om de duurzaamheidsambities van ons land en Europa te kunnen waarmaken. Maar terwijl heel wat ontwerpers vinden dat alles begint met een juiste vraag, verwachten opdrachtgevers net circulaire oplossingen uit handen van het ontwerpteam. Zo komen we niet ver."

"Het is daarom belangrijk dat er opdrachtgevers zijn als Het Facilitair Bedrijf die van meet af aan een visie op circulariteit hebben en die vertalen in bestekken, voorschriften én procedures. Het Facilitair Bedrijf schept middels GRO zelf een wettelijk kader waarin circulaire bouwen centraal staat en doet dat op basis van zowel bestaande kennis als praktijkervaring. Al doende leren en verbeteren: zo kan je écht dingen veranderen. Het Facilitair Bedrijf ziet circulair bouwen – behoud, hergebruik, aanpasbaarheid … – overigens ook niet als een doel op zich, maar wel als een middel binnen verantwoord en doordacht opdrachtgeverschap."


"Juiste houding om dingen te veranderen"

"Maar ik wil toch benadrukken dat ik de prijs in het bijzonder aan Almut wilde overhandigen. Almut probeert de zaken altijd in stilte waar te maken, met respect voor alle partijen en in een open en eerlijke dialoog, waarin ze zichzelf heel luisterend opstelt en probeert te begrijpen wat er speelt bij alle partijen. Die attitude apprecieer ik enorm. Ik kijk er zelfs naar op. Zo'n houding is nodig om praktijken te veranderen en ze staat in schril contrast met de competitieve setting die wordt gecreëerd door de wet op overheidsopdrachten, die weinig ruimte laat voor overleg. Dialoog die we net nodig hebben nu we midden in een transitie zitten."


"Wil ook Het Facilitair bedanken"

Almut Fuhr was bijzonder vereerd. "Zeker ook omdat ik de prijs ontvang uit handen van Waldo, iemand die ik al lang ken en enorm waardeer. Maar ook al heeft Waldo de prijs aan mij overhandigd, toch wil ik ook Het Facilitair Bedrijf bedanken. Enkel door het vertrouwen dat ik hier geniet, heb ik de ruimte om te werken zoals ik dat graag wil. En dat is: de lat telkens hoger leggen om duurzaam en circulair bouwen verder te pushen. Al doende leren we wat haalbaar is en waar er nog ontwikkeling nodig is. Een mooi voorbeeld is Kantoor 2023 (de projectnaam voor het Elisabeth Belpaire-gebouw aan Brussel-Noord, red.), waar we de circulaire ambities zo formuleerden dat de kandidaten getriggerd en beloond werden voor inspanningen op circulair vlak. Hier bij ons leeft echt de wil om volledig voor een duurzaam patrimonium te gaan, getuige daarvan onder meer ook GRO, waarin we in de toekomst overigens nog meer de kaart van circulair bouwen willen gaan trekken."

Waldo Galle schreef voor Circubuild ook een column over de rol van opdrachtgevershap in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Dat opiniestuk kan je in de volgende nieuwsbrief lezen.

Deel dit artikel:

Onze partners