Almut Fuhr (Het Facilitair Bedrijf): “Wél circulaire criteria in eerste versie GRO en nog meer in de laatste”

In het artikel over het beleidsvoorstel van architect Kris Blykers (BLIEBERG architects of a circular economy) aan het adres van Zuhal Demir in het kader van Belgian Architects Declare stelt Blykers nogal scherp dat in de eerste versie van de GRO uit 2017 niet of nauwelijks over circulariteit gesproken wordt. Daarop kwam reactie van Almut Fuhr, consulente duurzaam bouwen bij Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid, die stelde dat die stelling niet klopt. “In de handleiding wordt circulaire economie kort toegelicht en ook bepaalde criteria in de GRO zijn gestoeld op het idee van circulair bouwen.” Blykers nuanceerde zijn uitspraak inmiddels al.

Het was in de volgende stelling van Blykers dat Fuhr zich niet kon vinden: “Geachte minister, er zijn weinig topics die zo actueel én booming zijn als de circulaire economie, en in het bijzonder circulair bouwen. Het topic is zo actueel dat het woord circulair – één enkele uitzondering niet te na gesproken – niet eens voorkwam in de eerste versie van de nieuwe duurzaamheidsmeter van de Vlaamse Overheid – de GRO – die minder dan drie jaar geleden verscheen.”

“Dit wens ik toch even recht te zetten”, liet ze ons weten. “In de handleiding wordt circulaire economie en de vertaling naar de bouwsector kort toegelicht. Ook in bepaalde criteria zijn circulaire aspecten verwerkt zoals onder andere een inventaris van de aanwezige materialen om hergebruik te stimuleren, duurzaam werfbeheer en de toekomstige aanpasbaarheid van gebouwen gebaseerd op de richtlijnen veranderingsgericht bouwen van OVAM. In de laatste versie van GRO is circulariteit nog verder uitgewerkt met onder meer uitleg over TOTEM, materiaalpaspoorten …”

“Deze instrumenten worden bijvoorbeeld ook als basis gebruikt voor het project Label Circulair Gebouw, opgezet door het WTCB en de VCB, en mede gefinancierd door Vlaanderen Circulair. Binnen dat project is een eerste leidraad ontwikkeld op basis van een analyse van bestaande instrumenten die duurzaamheid en/of circulariteit in de bouw meten, aangevuld met inzichten uit de praktijk en uitkomsten van een aantal testfases op circulaire projecten. Het Facilitair Bedrijf heeft, samen met andere actoren, input geleverd voor de invulling en richting. De bètaversie van de leidraad wordt eerdaags beschikbaar via de kanalen van VCB en WTCB”

Voor de goede orde: Fuhr en Blykers kunnen nog steeds door dezelfde deur. Toen we Blykers op de hoogte brachten van Fuhrs opmerking, gaf hij toe dat hij bij wijze van boutade wat kort door de bocht was gegaan en stond hij op een rechtzetting in het oorspronkelijke artikel.

Deel dit artikel:

Onze partners