Aministratief gebouw op Welzijnscampus Genk (Stéphane Beel Architects): toonbeeld van circulair bouwen

De werken aan de nieuwe administratieve zetel voor de vzw's CAW Limburg, Pleegzorg Limburg en VK Limburg, een ontwerp van Stéphane Beel Architects, op de Genkse Welzijnscampus zijn volop aan de gang. Op zijn website legt aannemer Houben uit waarom het gebouw een toonbeeld van circulair bouwen is. Houben plaatste in 2018 zijn handtekening onder de Green Deal Circulair Bouwen.

De modulaire structuur

Veranderingsgericht bouwen is één van de speerpunten van circulair bouwen. Binnen dit project komt Houben hier op verschillende manieren aan tegemoet:

 • Eenvoudig gebouwontwerp
 • Veelvuldig gebruik van gipskartonwanden
 • De toegepaste Airdeck-vloersystemen maken grotere overspanningen mogelijk, zonder balken.
 • Daardoor is er een minimale betonstructuur nodig om de stabiliteit te garanderen, enkel de liftschacht bestaat volledig uit beton.

De combinatie van al deze factoren maakt dat de binnenruimte volledig moduleerbaar blijft met het oog op een eventuele herbestemming. Een mooi voorbeeld hiervan is de gedeeltelijke ondergrondse parking die met beperkte ingrepen valt in te richten als bijkomende kantoorruimte, inclusief bijkomende trap naar het gelijkvloers.

Tot slot blijven ook aan de buitenzijde van het gebouw toekomstige afbraakwerken beperkt.


Verantwoord materiaalgebruik

Een andere grote voorwaarde van circulair succes: afvalstromen zo klein mogelijk houden en bouwmaterialen klaarstomen voor een tweede leven. Dit maakte Houben maximaal waar door gebruik te maken van:

 • Het Airdeck-systeem: bij een eventuele afbraak zijn de componenten herbruikbaar. Bovendien bestaan de holtevormers in de vloerplaten (de Airboxen) uit gerecycleerde grondstoffen om zo beton – in gewicht én in materiaal – uit te sparen.
 • Herbruikbare isolatiematerialen
 • Gyproc in plaats van beton: volledig recyclebaar tot herbruikbaar materiaal
 • Raamprofielen uit 90% recycleerbaar aluminium
 • Recycleerbare linoleum- en pvc-vloeren

Bovendien werd binnen dit project gebruik van light as a service. De verlichting wordt niet zelf aangekocht, maar gehuurd door de gebruiker van het gebouw. Hij betaalt enkel voor het verbruik; een extra stimulans voor hergebruik.


Vooruitstrevende energiehuishouding

Wie circulair wenst te bouwen, kan natuurlijk niet om het energetische plaatje heen. Met een E-peil van 32 doet het nieuwe gebouw beter dan de vooropgestelde EPB-eisen. Dit vooral dankzij het slimme samenspel tussen de verschillende toegepaste technieken:

 • Bodemenergie: BEO-veld met 24 boringen van telkens 140 meter diep
 • Betonkernactivering: verwarming en koeling via de Airdeck-vloeren
 • Doorgedreven isolatie en ventilatie
 • Geen enkele gasleiding aanwezig, beperkt gebruik van ventiloconvectoren
 • Installatie van pv-panelen
 • Verlichting met aan- en afwezigheidsdetectie


Minimale faalkosten

Het project werd volledig uitgewerkt in BIM uit en kon bovendien zowel tijdens de plannings- als de uitvoeringsfase volop de vruchten plukken van de lean bouwteam-aanpak van Houben. Dankzij de extra gedetailleerde voorbereiding bracht Houben de gebruikte materialenstroom exact in kaart. Daardoor snoeide het stevig in de faalkosten én verkort het de totale bouwtermijn aanzienlijk, wat op zijn beurt weer gunstig is voor het eindbudget van het project.

Het project werd ingediend in het kader van de Green Deal Circulair Bouwen.

Deel dit artikel:

Onze partners