An De Schryver (POM Oost-Vlaanderen): “Parkgebouw op Tech Lane Gent zal zich makkelijk laten aanpassen aan nieuwe noden”

An De Schryver van POM Oost-Vlaanderen is een van de drie sprekers op het info- en netwerkmoment rond circulair bouwen dat Embuild Limburg en POM Limburg op 25 april organiseren binnen hun gezamenlijk initiatief Boost Bouw Limburg. Ze zal het er hebben over de circulaire ambities van POM Oost-Vlaanderen en over hoe die zich vertaalden in de lopende aanbesteding van de DBM-opdracht voor het parkgebouw, een multifunctioneel gebouw dat POM Oost-Vlaanderen samen met PMV, de UGent en sogent realiseert op het bedrijventerrein Tech Lane Gent in Zwijnaarde. “We willen een parkgebouw dat zich, met monofunctioneel en transfunctioneel aanpasbare ruimtes, makkelijk laat aanpassen aan nieuwe noden”, klinkt het.

“Met POM-Oost-Vlaanderen staan we in voor de uitvoering van het economische beleid van de provincie Oost-Vlaanderen”, blikt de Project Manager al even vooruit op haar presentatie op 25 april. “Daaronder valt ook het creëren en ontwikkelen van ruimte voor bedrijvigheid en het optreden als manager van die bedrijventerreinen. In al onze projecten zoeken we naar een gezonde match tussen economische bedrijvigheid, energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en duurzaam materialen-, water- en ruimtegebruik, met het doel van Oost-Vlaanderen een duurzame, innovatieve, toekomstgerichte en klimaatgezonde provincie te maken. Voorbeelden daarvan zijn onder meer het Ondernemerscentrum Meetjesland in Maldegem dat we in 2014 volledig lieten optrekken uit houtskelet en het BREEAM-gecertificeerde project Fabriek Logistiek op Gent Tech Lane, campus Eiland in Zwijnaarde, waar bedrijven vooruitgang kunnen boeken op het vlak van logistieke innovaties."


Design, Build & Maintain

Het meest recente project is het parkgebouw op een gesaneerd terrein op datzelfde Gent Tech Lane, campus Eiland, dat POM Oost-Vlaanderen in een specifieke projectvennootschap samen met PMV, de UGent en sogent realiseert. “Dat gebouw met een bruto vloeroppervlak van 13.000 m², moet het kloppend hart worden van het bestaande bedrijventerrein. Het zal fungeren als aangename ontmoetingsplek voor de werknemers en bezoekers van het bedrijventerrein en over een open aanbod aan diensten, zoals een restaurant, vergaderruimtes en conferentiezalen beschikken, in combinatie met een eigen aanbod aan bedrijfsruimte”, legt An De Schryver uit. “Daarnaast zal het parkgebouw ook de zogenaamde CESPE Innovative Accelerator huisvesten, een flexibele open onderzoeks- en innovatieomgeving met onder meer chemische labo’s en farmaceutische cleanrooms. Het gaat om een opdracht van de soort Design, Build & Maintain die wordt gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling, die momenteel loopt, waarin verschillende gunningscriteria gestoeld zijn op principes van circulair bouwen.”


Ecologisch en circulair gebouw

“Want we streven naar een ecologisch en circulair gebouw”, gaat ze voort. “Vlaanderen Circulair hielp ons bij het integreren van die circulariteit in onze aanbesteding en gaf ons ook inzicht in de financiële impact van bepaalde keuzes. Concreet is het gewicht van de gunginscriteria in de aanbesteding als volgt verdeeld: 25 punten voor architectuur; 35 punten voor total cost of ownership, waarbij we zelf een berekeningsmethode hebben meegegeven zodat we de verschillende voorstellen objectief met elkaar kunnen vergelijken; 9 punten voor duurzaamheid, 9 punten voor circulair materiaalgebruik, 8 punten voor flexibiliteit en aanpasbaarheid, 4 punten voor BIM en een materialenpaspoort en 10 punten voor projectorganisatie.”


Monofunctioneel en transfunctioneel aanpasbare ruimtes

“We willen uiteindelijk een gebouw dat zich gemakkelijk laat aanpassen aan nieuwe noden en dus aan nieuwe huurders. Daar moeten in eerste instantie transfunctioneel aanpasbare ruimtes voor zorgen. Daarmee bedoelen we ruimtes die heel eenvoudig een totaal andere functie kunnen krijgen dan ze al hebben. Stel dat Gent ooit nood heeft aan nieuwe ruimte voor onderwijs, ik zeg maar wat, dan moet dat kunnen in het parkgebouw, daar waar eerst bijvoorbeeld kantoren waren ondergebracht.”

“Voor ruimtes waarvan we haast zeker kunnen zeggen dat ze nooit van functie zullen moeten veranderen omdat ze al heel specifiek zijn uitgerust, zoals labo’s, loont het natuurlijk niet om te investeren in ingrepen die de ruimte aanpasbaar maken aan nieuwe functies. Dan moet je dat simpelweg niet doen. We willen wel dat de desbetreffende ruimtes zo geconcipieerd worden dat ze monofunctioneel aanpasbaar zijn. Met andere woorden: dat je hun indeling kan veranderen ook al blijft hun functie dezelfde.”


Totem

De specifieke projectvennootschap laat in de aanbesteding ook virgin materialen toe. “We hebben daar lang over nagedacht,” aldus An De Schryver, “maar uiteindelijk moet je ook een beetje pragmatisch zijn en wel een opdracht in de markt zetten die uitvoerbaar is. Zelf beschikken we niet over recuperatiematerialen uit andere projecten en het is voor aannemers ook niet zo evident om die te vinden, laat staan er een volledig gebouw van deze omvang mee te bouwen. Daarnaast is de kwaliteit van tweedehandsbouwmaterialen ook moeilijk te garanderen en je wilt wel een gebouw dat conform de eisen is. Daar waar het kan, zien we het natuurlijk wel graag gebeuren. En uiteraard willen we ook graag zo veel mogelijk hernieuwbare materialen – als ze gecertificeerd zijn – en omkeerbare verbindingen in het parkgebouw terugvinden. En bepaalde materialen sluiten we in de aanbesteding wel uit, zoals CEM I-beton of petrochemische bouwmaterialen – tenzij het echt nodig is in het kader van stabiliteits- of brandeisen. We vragen de kandidaten ook om Totem te gebruiken om de milieu-impact van de belangrijkste opbouwen te berekenen en die mee te nemen in hun motivatie of voor deze dan wel een andere optie te kiezen.”


Leerlessen gedeeld

POM Oost-Vlaanderen en de bouwpartners willen ook lessen trekken uit het project met het oog op toekomstige circulaire bouwprojecten. “Die leerlessen willen we ook delen, zodat ook andere aanbestedende overheden aan de slag kunnen met circulair aanbesteden”, besluit An De Schryver. Alle leerlessen zijn te raadplegen op deze website.

De gunning van het project gebeurt nog voor de zomer. Eind 2025 moet het parkgebouw klaar zijn.

Meer weten? Schrijf je dan zeker in voor het info- en netwerkmoment rond circulair bouwen van Boost Bouw Limburg op 25 april in Diepenbeek, waar An De Schryver nog veel meer zal vertellen over het parkgebouw en de circulaire ambities van POM Oost-Vlaanderen. Dat kan via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners