As a service: nachtmerrie of haalbare kaart?

Econocom krijgt steeds vaker bedrijven over de vloer die hun producten voortaan als dienst willen aanbieden. Volgens Econocom spelen er bij de transitie naar zo’n nieuw verdienmodel vier concrete uitdagingen. Uitdagingen waarvoor wel degelijk onmiddellijk inzetbare oplossingen bestaan. Speciaal voor Circubuild vat Econocom samen welke dat zijn.

Tijdens een webinar dat Econocom organiseerde getuigden ETAP Lighting en Jansen The Building Company respectievelijk over lighting as a service en klimaatplafonds as a service. Ook Dox Group heeft reeds enige tijd ervaring met Acoustics as-a-service. BIS|Econocom implementeerde dan weer 6.000 digital signage as-a-service op Schiphol en ook voor energy as a service lopen pilootprojecten. Het mag duidelijk zijn dat product as a service aan een voorzichtige opmars bezig is.

Ook aan vraagzijde wordt stilaan meer ingezet op product as a service, bijvoorbeeld in circulaire aanbestedingen. Zo is de VVSG pionier op het vlak van tapijttegels as a service en besteedde de gemeente Sint-Niklaas aan voor lighting as a service.

Wanneer een bedrijf (gedeeltelijk) wil overschakelen op product as a service, dan spelen er volgens Econocom, dat bedrijven en overheden ondersteunt bij de implementatie van as a service-businessmodellen, product-dienstcombinaties, huuroplossingen enzovoort, een aantal uitdagingen, want product as a service creëert voor veel bedrijven een nieuwe boekhoudkundige en operationele realiteit. Het gaat volgens Econocom om vier uitdagingen, waarvoor wel degelijk onmiddellijk inzetbare oplossingen bestaan. Econocom vatte ze voor ons en bedrijven die de overstap willen wagen, samen:


1. U blijft voortaan eigenaar van het product dat u verhuurt

In geval van as a service blijft u als leverancier eigenaar van het product, u ‘verhuurt’ het aan de klant. Eigenaar zijn en blijven, betekent dat de producten dienen geactiveerd op uw balans. Dit impliceert een balansverlenging, een vermindering van uw solvabiliteit/liquiditeit. Niet meteen de situatie waar uw bankier vrolijk van wordt. In plaats van een éénmalige verkoopfactuur met de éénmalige inning van de verkoopopbrengsten, dienen de inkomsten gespreid over de looptijd van de huurovereenkomst. Hierdoor verandert dus uw werkkapitaalpositie.

2. U moet administratief intensiever aan de slag 

Door de periodieke facturatie neemt het debiteurenrisico toe. In plaats van één verkoopfactuur dient uw boekhouding zich voortaan administratief voor te bereiden op een veelvoud aan huurfacturen. In het geval van een huurovereenkomst van zeven jaar, gaat het bijvoorbeeld om 84 maandelijkse facturen per eindklant. Het debiteuren-/kredietrisico neemt dus toe en wordt voortaan gespreid over een veel langere periode.

Per klant dient u bovendien een inventaris bij te houden van welke assets bij welke klant staan. Een as a service-contract brengt wel enige vorm van asset management met zich.


3. U hebt een grotere kapitaalsbehoefte

Stel dat tien klanten tegelijkertijd een as a service-voorstel vragen, dan moet u door de uitgestelde inkomstenstroom een behoorlijke voorfinanciering doen.


4. U bent verantwoordelijk voor de terugname van het materiaal aan het einde van de huurovereenkomst

Aangezien u eigenaar blijft van het product, dient u zich te voorzien op de terugname van het verhuurde materiaal op het einde van de overeenkomst. Voor velen onder u is dit nog een ver-van-mijn-bedproblematiek of -zorg. Hebt u de tweedehandsmarkt in kaart? Is die markt volatiel? Zullen de prijzen tegen die tijd stijgen of dalen?


Geen nachtmerrie

De missie van Econocom bestaat erin bedrijven te ondersteunen in het aanpakken van die uitdagingen. Door in zee te gaan met een onafhankelijke leasemaatschappij als Econocom, hoeft de transitie naar een as a service-businessmodel geen nachtmerrie te zijn. “Bedrijven hoeven ten eerste geen assets te activeren op de eigen balans: wij bieden off-balance huur- en as a service-oplossingen aan, waarbij een overeenkomst wordt afgesloten, hetzij met hen als leverancier, hetzij rechtstreeks met de eindklant”, vertelt Hilde Janssens, Marketing & Communications Director bij Econocom.

“Ten tweede kunnen we de bedrijven administratief ontzorgen: alle facturatieprocessen van de huurtermijnen en asset lifecycle management nemen we hen uit handen. Daarnaast bieden we ook nog advies over de criteria voor de tweedehandsmarkt, over het eventueel mee verrekenen van de toekomstige waarde in de eerste prijs, over de aandachtspunten op het vlak van logistieke processen …”

“De bedrijven kunnen zo rekenen op een recurrente inkomstenstroom, hetgeen belangrijk is voor investeerders en aandeelhouders en dus voor de waardering van het bedrijf. Via de voorgestelde huur- of as a service-formules bouwen ze immers een langetermijnrelatie op met hun klant(en). Zo kunnen ze hun investeringskosten voor de aanschaf van de producten omzetten naar exploitatielasten, van OPEX naar CAPEX dus, en dragen ze de producten niet in hun boeken. De bedrijven werken off balance, waardoor er geen bottleneck ontstaat voor hun eigen groei.”           

“Ten slotte dragen de bedrijven geen kredietrisico op de eindklant, aangezien dit risico wordt overgedragen aan de verhuurder. Dat is een niet te onderschatten aspect. Het is immers belangrijk dat als één van de eindklanten in wanbetaling valt, er geen bedreiging ontstaat voor de continuïteit van de services voor andere klanten. Bedrijven vermijden dus een domino-effect en een dreiging voor de voorraden, wisselstukken en continuïteit bij de andere klanten.”  

Deel dit artikel:

Onze partners