BA4SC: gloednieuwe alliantie voor verduurzaming bouwsector

De Belgische stakeholders van de bouwwereld lanceerden op 14 juni in Sint-Pieters-Woluwe samen met de adviseur van Zakia Khattabi, minister voor Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, een gloednieuwe alliantie voor duurzame ontwikkeling: de Belgian Alliance for Sustainable Construction of kortweg BA4SC.

De bouwsector speelt een sleutelrol op het vlak van duurzame ontwikkeling. De verschillende Belgische stakeholders, van leveranciers van bouwmaterialen over architecten en studiebureaus tot grote bouwondernemingen en projectontwikkelaar, zijn zich daar terdege bewust en namen al tal van initiatieven. Met BA4SC schakelen ze nu een versnelling hoger. Ze benutten hun structurele onderlinge afhankelijkheid om nog sneller nog verder te gaan.

Het leeuwendeel van de sectorale CO2-uitstoot komt op rekening van onrechtstreekse bronnen, zoals het transport en de productie van materialen. Volgens Didier Cartage, directeur van VBA-ADEB, de vereniging van Belgische aannemers van grote bouwwerken en onderdeel van de Confederatie Bouw (CB), is een alliantie en samenwerking de oplossing om iets aan dat probleem te doen. “Zoals Einstein al terecht stelde: we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. En het gaat om een uitdaging van formaat, want ons land verbond zich ertoe om zijn CO2-uitstoot met 55% te verminderen tegen 2030.”

Tegen die achtergrond stelt de BA4SC enkele krachtlijnen voorop, zoals het delen van initiatieven die hun doeltreffendheid reeds aantoonden in de verschillende gewesten, in andere landen en ook in andere sectoren, het spreiden van de verschillende activiteiten om de menselijke en financiële middelen optimaal in te zetten en indien nodig de verdere ontwikkeling van het regelgevende kader. “Wanneer iedereen actief bijdraagt aan de gezamenlijke inspanning, zal het netwerk dat de alliantie wil tot stand brengen het positieve imago van de bouwsector bevorderen en de duurzame transitie versnellen met het oog op de doelstellingen voor 2030 en 2050,” aldus een enthousiaste Didier Cartage. “Dat is wat de verschillende stakeholders op de lanceringsavond bevestigden.”


Werkgroepen

Concreet zal de BA4SC op 24 augustus samenkomen om werkgroepen op te starten, rekening houdend met zowel de behoeften van de sector als de prioriteiten inzake duurzame ontwikkeling. Minister Zakia Khattabi: “De gebouwen die we vandaag bouwen moeten ook de mijnen voor de toekomst zijn. Daarom moet een gebouw niet enkel gebouwd worden voor zijn eerste leven. Het moet zo zijn ontworpen dat de bouwelementen reeds klaar zijn voor een tweede leven. Dat vergt aangepaste bouwmaterialen en -technieken. Gebouwen moeten zo in elkaar gestoken worden dat ze gemakkelijk terug uit elkaar kunnen gehaald worden. Zo moeten geen nieuwe grondstoffen aangesproken worden voor een volgend gebouw. Dat alles vergt een andere ontwerpfilosofie en een vergaande samenwerking doorheen de keten.”

De volgende organisaties maken deel uit van de BA4SC: Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI), de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP), CB, de onpartijdige instelling voor controle en certificatie van bouwproducten (COPRO), het Opzoekscentrum voor Wegenbouw (OCW), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), de Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM), de architectenvereniging G30, de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België (ORI), de competentie-, controle-, inspectie- en certificatiecentra (SECO), de Service Public de Wallonie (SPW) en de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS).

Deel dit artikel:

Onze partners