Beddeleem eerste Belgisch bouwbedrijf met CO2 Neutral-label

Beddeleem heeft als eerste Belgische bouwbedrijf het certificaat CO2-Neutral Label van CO2logic, met validatie door Vinçotte, ontvangen. Dat label garandeert dat Beddeleem zijn klimaatimpact berekent, verlaagt en compenseert. In tegenstelling tot de praktijken van greenwashing kan dit label enkel verkregen worden dankzij échte klimaatinspanningen. Beddeleem wil in de nabije toekomst nog verder gaan in zijn duurzaamheidsinspanningen en van klimaatneutraal naar klimaatpositief evolueren. Dat zou betekenen dat het bedrijf meer CO2 compenseert dan het uitstoot.

Koen De Block, co-CEO van Beddeleem: “De menselijke activiteiten liggen aan de basis van de extreem snelle klimaatverandering. Wij nemen echter al jaren onze verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaam ondernemen. Zo hebben wij sinds 2011 het ISO14001-milieuzorgsysteem ingevoerd en blijven wij voortdurend inspanningen leveren om de milieu-impact van onze activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken. Enkele voorbeelden zijn het efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de productieprocessen, het optimaal gebruik van PEFC- en FSC®-gecertificeerd hout, het gebruik van gerecycleerd aluminium en het vermijden van het gebruik van vluchtige organische stoffen."


Cradle to Cradle, PEFC en FSC

"Daarnaast wekken we zelf energie op via zonnepanelen om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien, is de verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd, hebben we ons wagenpark vergroend, zuiveren we zelf het proceswater met onze waterzuiveringsinstallatie en worden de verschillende afvalstromen maximaal gesorteerd met het oog op recyclage en hergebruik van materialen. Voor dat laatste beschikken we al bijna 20 jaar over ons eigen containerpark op onze bedrijfssite."

"We zetten ook volop in op circulair bouwen. We hebben een gamma van Cradle to Cradle-gecertificeerde producten ontwikkeld. Dankzij onze Cradle-to-Cradle-, FSC- en PEFC-certificaten dragen we bij aan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en helpen wij de bouwheer bij het behalen van credits voor certificaten als BREEAM en LEED.”

Jochen Daneels, commercieel durecteur en vanaf 1 januari 2022 tevens co-CEO van Beddeleem: “Sinds kort steunen wij ook een boomaanplantingsproject voor het behoud van de bossen in Guatemala. Beddeleem zorgt door de aanplanting van nieuwe bomen voor het bosbehoud en de ondersteuning van de inheemse gemeenschappen in het nationaal park Sierra del Lacandón. Voor wie onze positieve klimaatimpact gedurende één jaar liever uitgedrukt ziet in cijfers: het gaat om 347.495 bomen die behouden bleven, 1.221 ton gecompenseerde CO2 en 386 hectares die beschermd werden.”


Klimaatpositief worden

“Al die inspanningen hebben geleid tot de toekenning van het CO2-Neutral Label van CO2logic, met validatie door Vinçotte", gaat Daneels voort. "Dat label garandeert dat wij actief onze lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de CO2-uitstoot in de productie, maar van de hele bedrijfsvoering. We willen onze CO2-uitstoot zo maximaal mogelijk verminderen, en de resterende CO2-uitstoot compenseren met klimaatbeschermingsprojecten. In tegenstelling tot de praktijken van greenwashing kan dit label dus enkel verkregen worden dankzij échte klimaatinspanningen. Wij willen onze CO2-voetafdruk vandaag neutraliseren en de gevolgen ervan voor toekomstige generaties zo beperken."

Beddeleem wil echter nog verder gaan dan klimaatneutraliteit. "Wij gaan voor klimaatpositief, door meer CO2 te compenseren dan we uitstoten", aldus Daneels. "Via Go Forest zijn wij gestart met het compenseren van het gebruik van bamboe bij de productie van onze bamboenwanden JB WOOD. Zo hebben wij voor het hoofdkwartier van PwC in Diegem voor elke vierkante meter geproduceerde wand één bamboeplant aangeplant in het Amazoneregenwoud in Madre De Dios in Peru", besluit Daneels slagvaardig.

Deel dit artikel:

Onze partners