Bedrijfsafval zoekt producent: circulair daten voor bedrijven

OVAM lanceerde met het symbioseplatform een website waar bedrijven hun afval, nevenstromen of productie-uitval kunnen aanbieden aan ondernemingen die er een waardevolle grondstof in zien.

Het online platform richt zich zowel naar bedrijven en milieucoördinatoren en -consultants, als naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen.

Het symbioseteam, bestaande uit medewerkers van VITO, helpt de gebruikers van het platform om de juiste contacten te leggen en ondersteunen ze met technologische, juridische en logistieke vragen over de symbiose die ze wil realiseren. Zo beperken bedrijven hun afvalkosten én creëren ze nieuwe materiaalopbrengsten. Het symbioseplatform biedt zo een mooie meerwaarde voor ontvanger én aanbieder op weg naar circulariteit.

Het bedrijf Verimpex bijvoorbeeld, gebruikt het platform om afgedankte vliegtuigbanden te zoeken voor de productie van matten. Bovendien neemt het afgedankte matten terug. Dat materiaal bieden ze vervolgens opnieuw via het symbioseplatform als grondstof.

Op cirkeltips.be, ook een initiatief van OVAM, kunnen bedrijven meer leren over de circulaire waarde van hun afval op basis van historische afvalproductie. Meer uitleg over het symbioseplatform vind je hier.

Deel dit artikel:

Onze partners