Bedrijfsgebouw Aquatreat (YUGENING) toonbeeld van circulair bouwen

Toen Jan Vandersypen, eigenaar en oprichter van Aquatreat, een internationale producent van chemicaliën voor waterbehandeling, een nieuw bedrijfsgebouw wilde optrekken, had hij één uitdrukkelijke eis: de gehele constructie mocht gedurende zijn volledige levensduur niet meer dan 500 ton CO2 uitstoten, of zes keer minder dan normaal het geval is bij een gebouw. YUGENING beantwoordde die eis met een circulair ontwerp. Mathieu Gijbels stond in voor de bouwwerken, Decat voor de technieken.

Het nieuwe gebouw aan de Nieuwlandlaan in Aarschot, nu zo’n vijf jaar oud, was nodig omdat Aquatreat door de stijgende vraag van zijn klanten de productiecapaciteit moest verdrievoudigen en de R&D-capaciteit significant groter moest maken. De visionaire kijk op ecologie en economie van oprichter en eigenaar Jan Vandersypen zorgde ervoor dat het gebouw een toonbeeld werd van duurzaam en circulair bouwen. Zijn enige eis: het gebouw mocht gedurende de volledige levensduur – van ontginning van de grondstoffen over de bouw tot de uiteindelijke afbraak en hergebruik van de bouwmaterialen – niet meer dan 500 ton CO2 uitstoten, of zes keer minder dan het geval is bij een traditioneel bouwproces en dito gebouw.

YUGENING (voordien OVG Architecten, red.), met Koen Van Grimbergen als projectarchitect, werd onder de arm genomen en besloot Vandersypen op zijn wenken te bedienen met een doorgedreven circulair gebouw. Zo bestaat het hele gebouw uit een volhouten, demonteerbare constructie. Daarbij werd het onderste uit de kan gehaald, getuige daarvan het feit dat zelfs de liftconstructie in larikshout werd uitgevoerd.


Nullozer-gecertificeerd

Daarnaast is het gebouw nullozer-gecertificeerd, wat betekent dat er geen afvalwater wordt geloosd in de riolering. Zo wordt bijvoorbeeld ook het toiletwater gerecupereerd. Het afvalwater komt terecht in een glazen piramideconstructie voor het gebouw. In die piramide wordt het water opgewarmd door de zon of door stroom afkomstig van zonnepanelen, waardoor het gaat condenseren tegen de glazen binnenwanden. Dat condenswater wordt vervolgens afgevoerd naar een zuiverwaterbekken.

Alle daken vangen dan weer regenwater op dat in de productie gebruikt wordt. Het gebouw kreeg ook een groendak met bijenkorven, waaruit Aquatreat zijn eigen honing oogst.


Geothermie

Ook op energetisch vlak is de nieuwe thuisbasis van Aquatreat circulair. Door de doordachte oriëntatie van het gebouw wordt in de tussenseizoenen de warmte van de zon optimaal benut en in de zomer de instraling beperkt om oververhitting tegen te gaan. Door de oriëntatie, geothermie, materiaalkeuze en waterhuishouding voldoen de kantoorruimtes aan de passiefhuistandaard.

Het gebouw wordt gekoeld en verwarmd met zeven geothermische putten van 100 meter diep. Stroom wordt opgewekt met zonnepanelen. De niet-gebruikte energie wordt opgeslagen in de meest duurzame batterijen die er vandaag te vinden zijn.

Met een E-peil van 6 kWh/m² beantwoordt het gebouw zelfs aan de energienormen voor niet-industriële gebouwen (< 40 kWh/m²). De combinatie van intelligent beheerde maatregelen zorgt er dan ook voor dat de volledige site off-grid kan opereren.


Pilootproject

“Dit is een pilootproject voor circulair bouwen dat het pad effent voor andere industriële projecten, of het nu labo’s, stockageruimte of kantoren betreft”, klinkt het bij YUGENING. “Dit project toont wat straks mainstream dient te worden en ook dat er geen excuses meer zijn om aan greenwashing te doen. Niet alleen haalt dit gebouw meer CO2 uit de lucht dan het uitstoot, de gebruikte materialen zorgen ook voor minder stress bij de werknemers – zelfs de lijnolie werd op maat ontwikkeld, zonder schadelijke chemicaliën. Dat hebben we allemaal te danken aan de compromisloze houding van opdrachtgever Jan Vandersypen, die zelf met de regelmaat van de klok energiecijfers en -resultaten deelt met de buitenwereld om collega’s uit te dagen even goed of beter te doen dan Aquatreat.”

Deel dit artikel:

Onze partners