Belangrijke rol voor bouwsector in trias aqua

Het is vandaag Wereldwaterdag en dus staan we even stil bij de vraag of bouwactoren en fabrikanten van bouwproducten kunnen bijdragen aan manieren om duurzamer om te gaan met water. Het antwoord is duidelijk: zeker en vast. En wel in elk van de drie pijlers van de zogenaamde trias aqua.

Water is op zichzelf geen bouwmateriaal, maar is wel vaak nodig tijdens het productie- en recyclageproces van bepaalde materialen en ook tijdens het onderhoud van gebouwen.

De opwarming van de aarde heeft echter, anders dan bij traditionele grondstoffen voor de bouw, een enorme invloed op de watervoorraad. Denk maar aan het grondwaterniveau dat alsmaar vermindert door de drogere zomers – maar ook door de verharding van de beschikbare ruimte, waar de bouwsector zelf een grote rol in speelt – waardoor een drinkwatertekort dreigt in Vlaanderen. Waterschaarste laat zich op die manier nog sneller gevoelen in onze samenleving dan ‘bouwgrondstoffenschaarste’, ook omdat het om een basisbehoefte gaat. Nadenken over kringloopsluiting op vlak van water, ook in de bouwsector, is dus zeker geen overbodige luxe.

We kunnen dat aanpakken door het toepassen van de zogenaamde trias aqua, die ons (drink)watergebruik helpt verminderen. Die drievuldigheid luidt: bespaar water, gebruik regenwater en hergebruik afvalwater. De bouwsector en fabrikanten van bouwproducten kunnen bijdragen aan elke pijler van de trias aqua.

Hoe? Dat lees je in deze FAQ.

Deel dit artikel:

Onze partners