België overschrijdt zaterdag ‘krediet van de aarde’ voor dit jaar

De Belgen zullen aanstaande zaterdag meer natuurlijke hulpbronnen hebben gebruikt dan de aarde jaarlijks kan regenereren. Dat meldt het Wereldnatuurfonds (WWF) op basis van gegevens van de ngo Global Footprint Network. Slechts twee landen in Europa bereiken die zogenaamde Earth Overshoot Day vroeger. “Als de gehele wereldbevolking het consumptiepatroon van de Belgen zou volgen, dan zou de mensheid jaarlijks vier aardes nodig hebben om in haar behoeften te voldoen zonder dat de natuurlijke grondstoffen eronder te leiden hebben”, waarschuwt het WWF. Dat de bouwsector voor een wezenlijk deel mee verantwoordelijk is voor het zo vroeg bereiken van de Belgische Earth Overshoot Day, staat helaas buiten kijf.

Earth Overshoot Day markeert het punt waarop de mensheid meer vis heeft gevangen, meer bomen heeft gekapt en meer land heeft bewerkt dan wat de natuur binnen een jaar kan vervangen. Het vertegenwoordigt tevens het moment waarop de uitstoot van broeikasgassen de absorptiecapaciteit van oceanen en bossen overstijgt. Dit jaar zal ons land volgens het WWF zijn ‘natuurkrediet’ opgebruikt hebben vanaf 23 maart, nu zaterdag dus.

Earth Overshoot Day valt in België jaar na jaar vroeger, wat een kwalijke vaststelling is. Vorig jaar viel de Belgische Overshoot Day nog op 26 maart – uiteraard ook heel slecht. In West-Europa worden enkel Luxemburg en Denemarken eerder met hun Overshoot Day geconfronteerd, respectievelijk op 20 februari en 16 maart. Internationaal werd de ecologische limiet van de aarde vorig jaar op 2 augustus bereikt.

De bouwsector speelt onmiskenbaar een grote rol in het zo vroeg bereiken van Earth Overshoot Day in België. Hoewel in ons land de erkenning groeit dat het noodzakelijk is de negatieve impact van de bouw op het milieu te verminderen en er steeds meer groene bouwtools en -praktijken op de voorgrond treden, zoals circulair bouwen, tonen de meest recente cijfers nog steeds een grote impact van de Europese bouwsector op het milieu. In Europa is de bouwsector verantwoordelijk voor 50% van alle materiaalstromen en 30 tot 40% van alle afval. Ook een derde van het Europese waterverbruik is aan de bouwsector toe te schrijven (cijfers van Vlaanderen Circulair, red). En uiteraard maken specifiek in ons land nog veel huizen gebruik van aardgas voor hun energievoorziening, een uitputbare natuurlijke grondstof.


Geen Belgische ratificering Europese natuurherstelwet

WFF vindt dat er met de Europese natuurherstelwet, een onderdeel van de Green Deal, een plan is om de natuur en haar hulpbronnen de nodige ademruimte te geven. De natuurorganisatie uit dan ook zijn teleurstelling over het verzet van de Vlaamse regeringspartijen tegen die wetgeving, mede ingegeven door protesten vanuit de landbouwsector.

Een door WWF geïnitieerde enquête onder 2.000 Belgen, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVox, onthult nochtans dat 82 procent van de respondenten voorstander is van meer inzet op natuurherstel. Bovendien meent een substantiële meerderheid van 84 procent dat overheidsinstanties zich sterker moeten inspannen om tegen 2030 significante delen van de natuurlijke omgeving op land en in zee te herstellen.

Deel dit artikel:

Onze partners