Beoordelingskader voor hoogwaardig gebruik van gerecycleerde en secundaire granulaten

In opdracht van OVAM voerde het WTCB in samenwerking met het OCW een studie uit die een eerste aanzet geeft voor een beoordelingskader dat toelaat te bepalen welke toepassingen voor bepaalde gerecycleerde en secundaire granulaten meer hoogwaardig zijn dan andere. Op basis van die rangschikking  zou in tweede instantie beleid gevoerd kunnen worden om de meest preferentiële recyclingroute te stimuleren. 

Gerecycleerde granulaten zijn steenachtige materialen afkomstig van bouw- en sloopafval. Secundaire granulaten zijn vaak industriële reststoffen die ook in de bouw een toepassing vinden.

De studie geeft een eerste aanzet voor de wat ze noemt meer hoogwaardige of circulaire toepassingen voor een bepaalde grondstof. De belangrijkste aspecten waarmee daarvoor rekening wordt gehouden, zijn de mate waarin de duurzaamheid in de tijd wordt aangetast, de mate waarin het product, de toepassing of het gebouw aan het einde van zijn levensduur opnieuw kan worden ingezet via hergebruik, de mate waarin de toepassing kan ontmanteld worden en de mate waarin ze gerecycleerd kan worden.


Impact op grondstofverklaringen


Het rapport heeft invloed op de grondstofverklaringen die de OVAM verleent. Voor het gebruik van een afvalstof als grondstof in een bepaalde toepassing is zo’n grondstofverklaring vereist. Bij het beoordelen en het verlenen van een grondstofverklaring houdt de OVAM vanaf nu rekening met een set van criteria voor circulariteit. De voornaamste zijn:

- technische deugdelijkheid van de toepassing;

- gebruik in gesloten materialenkringlopen: op het einde van haar levensduur moet de gebruikte toepassing van het product gescheiden ingezameld en op een eenvoudige manier gerecycleerd kunnen worden;

- functievervulling: meerwaarde/nut voor toepassing.

Meer informatie en achtergrond zijn te vinden in het rapport.

Bron: OVAM

Deel dit artikel:

Onze partners