Beton en energie uit hennep gebruikt voor valoriseren verontreinigde bodems?

Italiaanse onderzoekers rapporteerden dat vezelhennep geteeld op verontreinigde terreinen zou kunnen worden gebruikt om te verwerken in beton of om energie op te wekken. Het gaat meer bepaald om de stengels. De schadelijke stoffen die hennep uit de bodem opneemt, zoals zware metalen, zouden immers voornamelijk worden opgeslagen in de wortels van de plant. Bio2clean, dat in ons land veel ervaring heeft met fytoremediatie, een saneringstechniek waarbij planten worden ingezet voor het verwijderen of vastleggen van verontreinigde stoffen in de bodem en/of het grondwater, reageert tevreden: “Hierdoor zal de acceptatie voor groene saneringstechnieken alleen maar toenemen.”

De studie onderzocht de prestatie van specifieke planten in het proces van fytomanagement, waarbij planten gekweekt en gebruikt worden om zowel verontreinigde stoffen als zware metalen uit de grond te halen of vast te leggen en om de afbraak van organische verbindingen te stimuleren om de bodem te verrijken. Het was Vito Gallo, hoogleraar scheikunde aan de Polytechnische universiteit van Bari en ook coördinator van het Europese hennepspecifiek onderzoeksproject BIO SP.HE.RE, die de onderzoeksresultaten bekendmaakte. Hij vertelde dat gebleken is dat de hennepplant de schadelijke stoffen die ze uit de bodem haalt, voornamelijk opslaat in zijn wortels, waardoor de stengel nog zou kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals voor hennepbeton of in een biomassacentrale.


“Grote acceptatie”

In ons land heeft bio2clean heel wat ervaring met fytoremediatie. De spin-off van UHasselt, die nog steeds nauw samenwerkt met het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt, focust zich met de techniek in eerste instantie op sites met een organische verontreiniging, zoals olie, BTEX en TCE. Bij fytoremediatie van dergelijke organische verontreinigingen worden de toxische stoffen volledig afgebroken. Het is de bedoeling fytoremediatie ook toe te passen voor andere verontreinigingen, maar daarvoor is in samenwerking met het CMK nog bijkomend onderzoek nodig. "Het gebruik van groene saneringstechnieken zoals fytoremediatie kan rekenen op een grote publieke acceptatie”, vertelt Dirk Dubin van bio2clean, die wel benadrukt er in het Italiaanse onderzoek niet echt sprake was van fytoremediatie – omdat daarvoor de opgenomen hoeveelheden aan metalen te laag waren – maar hoogstens van het duurzaam valoriseren van verontreinigde bodems. “Die acceptatie zal alleen maar groter worden als het groen bijkomende recreatieve of esthetische functies zou vervullen, of ecologische, zoals de Italiaanse onderzoekers ontdekten. Bij de uitwerking van een fytoremediatieproject vormt het combineren van meerdere functies een belangrijk aspect. Maar fytoremediatie zal ook gewoon op zichzelf een concrete meerwaarde opleveren voor mens en ecosysteem(herstel) – het herstel van natuurlijk erfgoed, de biodiversiteit en ecosysteemfuncties.”


Bio2clean zoekt gronden

Bio2clean is momenteel ook op zoek naar geschikte terreinen/marginale gronden om planten en/of gewassen op te telen die enerzijds instaan voor de sanering of de risicobeheersing van de aanwezige verontreiniging via fytoremediatie en waarvan anderzijds na oogst de biomassa kan gevaloriseerd worden als een biogebaseerd product of als groene energiebron. Wie bio2clean op dat vlak kan helpen, mag een mailtje sturen naar info@bio2clean.be.

Deel dit artikel:

Onze partners