BGHM op zoek naar ontwerpers voor circulair project

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is op zoek naar circulaire ontwerpers voor een sociaal huisvestingsproject aan de Generaal Jacqueslaan 202 in Elsene. Het gaat om grondige renovatie van een deel van de appartementen in het gebouw. BGHM wil dat het ontwerpteam hergebruik van materialen vooropstelt.

Nu de voormalige kazernes van Elsene worden omgevormd tot een internationale universiteitscampus en nieuw stadsdeel, maakt BGHM werk van een nieuw project: de voormalige dienstwoningen van de Federale Politie gelegen aan de Generaal Jacqueslaan 2020 renoveren zonder de bestaande typologieën te wijzigen. Het gaat met 61 appartementen om de helft van een woonblok.

BGHM geef de voorkeur aan een project dat getuigt van een exemplaire benadering van circulair bouwen. Het gezochte multidisciplinaire team moet daarom een consultant in de circulaire economie bevatten en volgende prioriteiten stellen: behoud van materialen, hergebruik van materialen ter plaatse, aanvoer van tweedehandsmaterialen en valorisatie in de keten van de bestaande materialen die niet ter plaatse worden hergebruikt. Bovendien moet het ontwerp rekening houden met de negen duurzaamheidsthema’s die door BGHM ontwikkeld werden, geïnspireerd op het Referentiekader Duurzame Wijken van Leefmilieu Brussel.

In de offertefase moeten de pregeselecteerde teams eerst ook nog een Totem-simulatie van één of meer appartementen uitvoeren.

Het budget is 5.535.123 euro exclusief btw en het totaal aan erelonen bedraagt 12% van het budget van de werken die de inschrijver bij het indienen van de offerte heeft geraamd, ongeacht het daadwerkelijke bedrag voor de uitvoering van de werken. Elk team dat wordt uitgenodigd om in te schrijven krijgt een vergoeding van 8.000 euro wanneer het een offerte indient die voldoet aan de vereisten. Voor het winnende team wordt dat bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

Offertes kunnen worden ingediend tot 22 mei, 10 uur. Via deze link vind je alle opdrachtdocumenten.

Deel dit artikel:

Onze partners