Blijvers van Blykers: het werk van Dom Hans van der laan als wegwijzer naar circulair bouwen

De cirkel waarin de monnik-architect Dom Hans van der Laan geloofde, was die van het eeuwige leven. Het zou oneerbiedig zijn om zijn werk postuum ándere circulaire aspiraties toe te dichten. het valt evenwel niet te ontkennen dat hij als een geschoolde asceet elke toevoeging van materiaal en ornamentiek uit de weg ging. 

"id": 20308, "udi": "umb://media/b2cc100776114a1eac9e6466dfa3764c", "image": "/media/iwjglfe1/kerk_dom-vanderlaan-8-002.jpg"

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage