Bouwen we binnenkort met materialen uit aardappeloverschotten?

Het STACKS-project van de UCLL onderzoekt of zetmeelrijke reststromen, voornamelijk aardappeloverschotten, en anorganische reststromen zoals zand en glas gevaloriseerd kunnen worden tot economisch relevant ecologisch bouwmateriaal. Het onderzoeksproject loopt twee jaar.

Heel wat landbouwgewassen die aangewend worden binnen de voedingsindustrie resulteren finaal nog in aanzienlijke hoeveelheden zetmeelhoudende reststromen. Het STACKS-project bekijkt de mogelijkheid die overschotten nuttig aan te wenden, meer bepaald in de bouwsector. Ook wordt onderzocht of uit anorganische reststromen zoals zand en glas een meer hoogwaardige toepassing ontwikkeld kan worden.

Concreet focust het STACKS-project zich op vier zaken:

  • de ontwikkeling van een nieuw bio-ecologisch materiaal uit aardappeloverschotten als zetmeelrijke reststroom en zand met geschikte fysische en mechanische eigenschappen voor toepassingen binnen de bouwindustrie, zoals bouwplaten of binnenwanden;
  • onderzoek naar de mate waarin zand vervangen kan worden door andere anorganische restromen mits behoud van fysische en mechanische eigenschappen;
  • onderzoek naar de mate waarin de verschillende componenten van die materialen gerecycleerd kunnen worden;
  • het aftoetsen van mogelijke niet-bouwgerelateerde toepassingen in samenwerking met relevante stakeholders.

Het project geniet financiële steun van Vlaanderen Circulair en wordt ook gefinancierd door de hogeschool zelf. Naast UCLL (projectleiding en uitvoering) werken ook Agristo (aardappelafval), de KU Leuven (mechanische en fysische materiaaltesten), Kamp C, Z33, en Duynie (toepassingen en disseminatie) en MEAM (upscaling) mee aan het project, dat loopt gedurende een periode van twee jaar, tot 31 augustus 2022.


Bron: stacks.ucll.be

Deel dit artikel:

Onze partners