Bouwpartners zetten schouders onder circulair beton met eerste Vlaams Betonakkoord

De bouwsector in Vlaanderen lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord. De afgelopen twee jaar heeft de sector daar naar Nederlands voorbeeld aan gewerkt. Het is een ambitietekst om samen werk te maken van meer circulair en groen beton door met circulaire principes de CO2-uitstoot van en de benodigde grondstoffen voor de belangrijke bouwstof te helpen verminderen. Het Vlaamse Betonakkoord is daarmee een mijlpaal voor alle stakeholders in de betonketen in Vlaanderen.

Het eerste Vlaamse Betonakkoord is een initiatief van de projectpartners binnen het project ‘Circulair beton: naar een betonakkoord voor Vlaanderen’, dat ondersteund wordt door de Vlaamse overheid. De initiatiefnemers weerspiegelen de bouwketen: Groen Beton Vert, Buildwise, de Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen.

Op de allerlaatste actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen, op dinsdag 6 december in Brugge, werd het Vlaamse Betonakkoord aan het grote publieke voorgesteld en konden de eerste bedrijven en organisaties die mee de ambities mee waar willen maken hun handtekening onder de tekst plaatsen. Elke bouwprofessional en stakeholder in de betonketen kan het Vlaamse Betonakkoord sinds kort raadplegen en ondertekenen via de website betonakkoord-vlaanderen.be. De initiatiefnemers roepen hun leden en stakeholders op om dat massaal te doen. Bijna zestig bouwbedrijven en organisaties hebben het Betonakkoord intussen digitaal onderschreven. Die vind je hier terug.


Administratieve en technische hinderpalen wegwerken

Wereldwijd wordt er vooral gebouwd met beton en dat heeft een aanzienlijk effect op de mondiale CO2-uitstoot. Zo zorgt de productie van cement alleen voor 7% van de globale uitstoot. Beton valt echter voor 100% te recycleren als het bij sloop in een voldoende zuivere vorm vrijkomt. Bij groen of circulair beton is dat (in grote mate) het geval. De productie van dat groene en circulaire beton is in opmars, maar een versnelling dringt zich op. Met het Vlaamse Betonakkoord wil de sector administratieve en technische hinderpalen wegwerken om die ambitie waar te maken. Dat sluit aan bij de Europese doelstelling om de globale CO2-uitstoot te verminderen met 50% tegen 2050 en het materiaalgebruik met 30% tegen 2030.

Het Vlaamse Betonakkoord stelt de volgende concrete ambities als doel:

  • tegen 2030: 50% vermindering van de CO2-uitstoot van de productie van beton in Vlaanderen (inclusief ontginning en hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie) ten opzichte van de emissies in 1990;
  • tegen 2050: 0 kg CO2 per m³ geproduceerd beton uitstoten;
  • tegen 2030 dient het ontwerp van gebouwen en kunstwerken te voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden. Verder zullen geen stoffen meer aanwezig zijn in gebouwen die betonrecyclage verhinderen.

Meer info lees je hier. Wie vragen heeft kan daarvoor mailen of bellen naar Marc Dillen van Embuild Vlaanderen: marc.dillen@embuild.be of 0475/72.01.72.

Het Vlaamse Betonakkoord kadert binnen de Gerichte Call Circulaire Bouweconomie. Die projectoproep werd in 2020 door Vlaanderen Circulair en OVAM gelanceerd om innovatieve projecten in circulair bouwen te ondersteunen en zo knelpunten naar duurzame vernieuwing in de bouwsector te helpen overwinnen. Minister van Omgeving Zuhal Demir maakte daarvoor 2,2 miljoen euro vrij. Vlaanderen Circulair is een partnerschap van overheden, bedrijven, het middenveld en de kenniswereld die samen actie ondernemen om de ambities naar een circulaire economie in Vlaanderen tegen 2050 mogelijk te maken.

Deel dit artikel:

Onze partners