Bouwsector lanceert met Circulair Gebouwd nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Embuild Vlaanderen en Buildwise hebben op 6 december op de laatste actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen, in Brugge, de tool Circulair Gebouwd voorgesteld. Met dat nieuwe digitale instrument kunnen bouwpartners met concrete circulaire ambities hun project op maat realiseren. Wat houdt circulair bouwen concreet in, welke aspecten neem ik mee in mijn project en waar vind ik de juiste informatie en hulpmiddelen? Het is op dat soort vragen dat de tool Circulair Gebouwd een antwoord wil bieden, voor iedereen die aan een circulair bouwproject begint, van opdrachtgever tot het voltallige bouwteam. De tool diept circulaire ambities in detail uit en vult daarom de duurzaamheidstool GRO van de Vlaamse overheid goed aan.

Circulair Gebouwd, ontwikkeld binnen het Interreg 2 Zeeën 2014 – 2020-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI), beantwoordt de vraag naar een duidelijk communicatiemiddel voor circulaire ambities. Het is een framework dat alle aspecten in kaart brengt die van belang zijn bij het bedenken, ontwerpen en bouwen van een circulair en biobased bouwproject. En dat van bij het prille begin van het project, zodat alle partijen van meet af aan op dezelfde lijn zitten. De tool geeft een uitgebreid overzicht van heel concrete maatregelen, acties en aandachtspunten die men kan selecteren om mee te nemen in een project, om zo te beantwoorden aan de circulaire ambities. De keuzes worden gevisualiseerd in een dashboard dat kan dienen als houvast en communicatiemiddel gedurende het project. Omdat elk bouwproject anders is en een specifieke context kent, meet de tool geen absoluut niveau van circulariteit, maar het niveau waarop een project bepaalde circulaire ambities waarmaakt. Zo blijft circulair bouwen haalbaar en realistisch.


Living Lab mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld vormt het Living Lab van de KULeuven in Gent. De tool Circulair Gebouwd werd in het voorontwerp van het Living Lab gebruikt om de ambities rond demonteerbaarheid voor latere recyclage en hergebruik vast te leggen en verschillende ontwerpmogelijkheden te kunnen vergelijken. Het resultaat is een gebouw dat lijkt op een gewoon rijhuis, maar het prototype vormt voor toekomstige vernieuwingsprojecten in de stad. Het living lab is zo ontworpen dat je gemakkelijk aanpassingen kan doen, of het nu over de binnenkant dan wel de gevel gaat. De gekozen materialen zijn zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycleerd. Zo is de isolatie deels gemaakt van gerecycleerd papier. Het gebouw is ook flexibel: het kan veranderen van woning in kantoor, maar zelfs ook verplaatst worden in de stad.


"Nood aan"

Bouwpartners met circulaire ambities doen er volgens Embuild en Buildwise goed aan de tool Circulair Gebouwd te raadplegen. De spreekbuis van de bouwsector en het innovatiecentrum omschrijven de tool zelf dan ook als "het aanknopingspunt bij uitstek om van in het begin van het project de circulaire ambities gezamenlijk te vertalen naar concrete acties." 

“Binnen de sector is er nood aan de nieuwe tool, want van in de ontwerpfase dienen opdrachtgevers, architecten, aannemers en het voltallige bouwteam bij het project betrokken te worden om de circulaire ambities waar te maken. Bovendien sluit de tool naadloos aan bij GRO, de bestaande duurzaamheidstool voor bouwprojecten van de Vlaamse overheid. Waar GRO vandaag al werkt met een uitgebreide lijst aan criteria, kan je met Circulair Gebouwd specifieker en helemaal op maat van je project aan de slag gaan”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

De tool hanteren kan via www.circularbuilt.be.

Deel dit artikel:

Onze partners