BREEAM erkent VinylPlus Product Label

Het VinylPlus Product Label is sinds kort erkend door BREEAM. Voor wie met zijn bouwproject mikt op een BREEAM-certificering, zijn pvc-bouwproducten met het VinylPlus Product Label voortaan dus een optie.

Het VinylPlus Product Label trad in december toe tot de beperkte pool van certificeringsprogramma’s voor productduurzaamheid die worden erkend als Responsible Sourcing Certification Scheme in BREEAM.

BREEAM, ontwikkeld en eigendom van het Building Research Establishment (BRE), is ’s werelds meest gebruikte onafhankelijke certificering door derden voor de beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Het duurzaamheidskeurmerk beoordeelt de duurzaamheid van gebouwen rond tien onderwerpen: energie, gezondheid en welzijn, innovatie, landgebruik, materialen, beheer, vervuiling, transport, afval en water. Meer dan twee miljoen gebouwen in 85 landen zijn al BREEAM-gecertificeerd, waarvan zo’n 450 in België.

De erkenning van het VinylPlus Product Label in het beoordelingsinstrument zal bestekschrijvers van bouwproducten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen  te behalen. Door pvc-bouwproducten met het VinylPlus Product Label te specifiëren, verhogen de architecten, vastgoedplanners en projectontwikkelaars die een BREEAM-certificering nastreven automatisch het certificeringsniveau van voor hun bouwprojecten en stellen gebouweigenaren zo in staat de waarde van hun bouwprojecten te verhogen.


Architecten over BREEAM

Uit een webinar dat Redactiebureau Palindroom en architectura.be begin dit jaar organiseerden rond de communicatie van architecten, blijkt dat architecten uitermate geïnteresseerd zijn in duurzaamheidslabels. Ze vinden het evenwel niet altijd gemakkelijk om alle labels die bestaan rond duurzaamheid, met elkaar te vergelijken.

Dirk Driesmans van Q-BUS Architectenbureau zei wel: “Ik vind BREEAM (…) een betere indicatie om te weten of je te maken hebt met een duurzaam product (…). Het geeft aan waarom een bepaald product duurzaam is en hoe het scoort op afzonderlijke duurzaamheidscriteria.”


Certificeringsschema voor verantwoord inkopen binnen BREEAM

BRE stimuleert al meer dan twintig jaar de specificatie en aanschaf van responsible sourced products door credits of punten toe te kennen binnen zijn beoordelingsschema voor gebouwen. BREEAM kent de credits voor responsible sourced products toe onder de sectie Mat 03 Responsible Sourcing of Materials. Om die punten te behalen, moeten van toepassing zijnde gespecificeerde producten worden gedekt door een milieubeheersysteem (EMS) of een Responsible Sourcing Certification Schema (RSCS) erkend door BREEAM. Erkende RSCS worden door BRE geëvalueerd en krijgen een samenvattend scoreniveau in overeenstemming met veertien criteria die het volgende garanderen:

  • onafhankelijkheid, transparantie en onpartijdigheid in het normalisatieproces, de ontwikkeling van beoordelingsschema’s en de werking van het certificatieschema voor verantwoord inkopen;
  • een niveau van traceerbaarheid dat past bij de risico’s die zijn verbonden aan de levering van het beoordeelde product en beweringen over de beoordeelde producten die afdoende worden gecontroleerd;
  • dat de gevolgen voor belangrijke duurzaamheidsaspecten voor alle stakeholders die worden beïnvloed door de levering van de beoordeelde producten en de reikwijdte van de vereisten transparant zijn;
  • voortdurende verbetering en transparantie in rapportage van de prestaties.

Meer informatie over producten met het VinylPlus Product Label, vind je hier.

Meer info over BREEAM en over het Responsible Sourcing Certification Schema vind je dan weer hier en achter deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners