BULK en Studio Jan Vermeulen mogen nieuw circulair kantoorgebouw DDS Streekregigisseurs ontwerpen

De dienstverlenende vereniging DDS Streekregisseurs maakte deze week bekend dat het architectenteam bestaande uit BULK architecten en Studio Jan Vermeulen haar nieuwe circulaire kantoorgebouw in Appels (Dendermonde) mag ontwerpen. Een jury van deskundigen en vertegenwoordigers van DDS Streekregisseurs koos het ontwerpteam uit 33 internationale kandidaten. Het ontwerp van BULK architecten en Studio Jan Vermeulen, met een gevelbekleding van biogebaseerde materialen en een flexibel casco, zoekt met zijn markante silhouet verwantschap met het beeld van industriële gebouwtypes die zich doorheen de jaren langs de Schelde hebben gevestigd.

Het nieuwe kantoorgebouw voor DDS Streekregisseurs, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de socio-economische ontwikkeling in de regio Dendermonde, aan de Bevrijdingslaan in Appels vervangt het oude op dezelfde site en zal het gezicht vormen van het technologie- en recyclagepark aan de Bevrijdingslaan in Dendermonde. Het ligt op een prominente plek in het indrukwekkende Scheldelandschap en vormt een schakel in een ruimer educatief en toeristisch netwerk, als een baken, een nieuwe landmark, langs de oever. Het markante silhouet van het gebouw zoekt verwantschap met het beeld van industriële gebouwtypes die zich doorheen de jaren langs de Schelde hebben gevestigd.


Grote boekensteun

Het ontwerp ambieert een milde vorm van verdichting en stedelijkheid en laat ruimte voor nieuwe ontwikkeling, voor meer groen en voor meer water. Als een grote boekensteun markeert het gebouw de overgang tussen het bestaande bedrijventerrein en een nieuwe watertuin.

Het gebouw moet de nieuwe bedrijfsvoering van DDS Streekregisseurs, waarin ontmoeting, informele uitwisselingen, onderzoek en innovatie centraal staan, faciliteren. De begane grond van het gebouw fungeert als een forum en biedt mogelijkheden voor veelvuldig gebruik. De bovenliggende kantoren profiteren van de fantastische vergezichten op het Scheldelandschap. Op de bovenste verdieping bevindt zich een panoramaterras dat via de dijk toegankelijk is voor recreanten. Van hieruit heeft men zicht op het natuurgebied Scheldebroeken en het indrukwekkende energiepark van DDS, met 15.000 zonnepanelen. Het nieuwe kantoorgebouw zal ongeveer zestig werknemers huisvesten op een totale oppervlakte van zo’n 2.500 m² – dakterras incluis.

De wedstrijdprocedure werd begeleid door het team van de Vlaams Bouwmeester. Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs: “DDS Streekregisseurs toont haar ambitie met dit karaktervolle gebouw dat een sterke aansluiting zoekt met de context. Het compacte ontwerp laat ruimte voor natuur en biedt een robuuste structuur. Zowel de specifieke identiteit als de flexibele structuur maken het kantoorgebouw toekomstbestendig.”


Genereus casco

De genoemde flexibele structuur is een eerste kenmerk waarom het nieuwe kantoorgebouw circulair mag worden genoemd. Als een genereus casco kan het gebouw veel verschillende programma’s herbergen. De indeling van het gebouw kan immers gewijzigd worden zonder grote aanpassingswerken. Het gebouw zal zo een voortrekkersrol vervullen in wat BULK architecten en Studio Jan Vermeulen het nieuwe werklandschap noemen.

Ook op het vlak van materialen willen de architecten de circulaire kaart trekken. Zo werd de voorgestelde gevelafwerking in biobased materiaal op basis van het afval dat afvalintercommunale Verko, zusterorganisatie van DDS Streekregisseurs en gelegen op dezelfde site, verzamelt door de jury gezien als “een gewaardeerde en veelbelovende innovatie.”

De technieken zullen dan weer zo veel als mogelijk gebruikmaken van de op de site reeds aanwezige energiebronnen, zoals het zonnepark, een warmtekrachtkoppeling, restwarmte van composteringstunnels …

Leuk detail in de context van circulair bouwen, al staat dat los van de realisatie van het nieuwe kantoorgebouw, is dat er voor Verko op de site recent ook een vergistingsinstallatie werd gebouwd om biomethaan als milieuvriendelijke brandstof te winnen uit ingezameld groente-, fruit- en tuinafval.


Bouwwerken van start in 2023

Voorzitter van DDS Raf De Wolf: “De expertise rond duurzaam en circulair bouwen die we met dit project zullen opbouwen, kan toepassingen vinden in innovatieprojecten in en rond onze gemeenten”.

BAS (structuur), IRS Studiebureau (technieken), Bureau De Fonseca (akoestiek) en Bureau Bouwtechniek (circulariteit) verzorgden de nodige studies. CLUSTER landschap & stedenbouw stond in voor het landschapsontwerp.

Het wedstrijdontwerp zal nu verder worden uitgewerkt. De bouwwerken zullen ten vroegste in 2024 starten.

Deel dit artikel:

Onze partners