Carlos Velázquez (Roca Group): “Als je solo slim speelt, wordt verduurzamen als bedrijf heel moeilijk” (deel 2 interview)

Naar aanleiding van het nieuws dat Roca Group, met merken als Roca en LAUFEN wereldleider in het ontwerpen, produceren en commercialiseren van badkameroplossingen, met succes de eerste elektrische tunneloven ter wereld voor de productie van keramisch sanitair in gebruik heeft genomen, had Circubuild een exclusief interview met Carlos Velázquez, sustainability director bij de groep. Het eerste deel daarvan kon u enige tijd geleden al lezen. Vandaag volgt deel 2, waarin de directeur duurzaamheid nog maar eens benadrukt dat Roca Group enkel en alleen kan verduurzamen als het daarvoor samenwerkt met andere bedrijven en zich genereus opstelt. “Delen van kennis is cruciaal om maximaal te verduurzamen. Ook met concurrenten, wat de gehele sector dan weer duurzamer maakt. Wie solo slim speelt, zal maar weinig fundamentele stappen zetten”, vertelt hij.

Het is de betrachting van Roca Group om in 2045 volledig koolstofneutraal te zijn. Welke stappen moeten daarvan nog extra worden genomen?

“Koolstofneutraal in 2045, met een koolstofreductie van 42% in 2030 in vergelijking met referentiejaar 2021, zoals al eerder aangehaald. Zoals ik ook al vertelde willen we dat doen door in eerste instantie de energie-efficiënte te verbeteren in alle fabrieken, dan alles te elektrificeren wat te elektrificeren valt, met als grootste winstpost uiteraard de 140 ovens in onze 79 fabrieken, en vervolgens te investeren in zonne- en andere groene energie.”

“Om de energie-efficiëntie te verbeteren, maken we gebruik van allerhande sensors, die verbonden zijn met energiemanagementsystemen die dan heel concreet kunnen aangeven waar winst te rapen valt. Elke megawatt is daarbij voor ons belangrijk. Naast het elektrificeren van onze machines, willen we ook voor andere zaken overschakelen van fossiele brandstoffen op elektriciteit, zoals voor ons transport. En omdat je natuurlijk alleen maar echt verduurzaamt wanneer de elektriciteit die je gebruikt van groene bronnen komt, investeren we in zonnepanelen op alle daken. Die moeten ons 45% autonomie opleveren. De resterende groene energie willen we halen uit zonneparken die we ontwikkelen met verschillende partners.”

“Dat we ook onze ovens zullen kunnen elektrificeren zorgt er zoals ik al aanhaalde voor dat we in de toekomst misschien zullen kunnen zeggen dat we net zero zijn (geen koolstof uitstoten maar zonder daarbij gebruik te maken van CO2-compensatieprojecten, wat wanneer men spreekt over koolstofneutraliteit wel altijd het geval is, red.) in plaats van koolstofneutraal. Ik zeg misschién, want het is niet zeker. En je moet altijd eerlijk en transparant zijn, als mens én als bedrijf. Dat was sowieso al mijn overtuiging en die werd nog maar eens benadrukt in de opleiding sustainability leaderschip die ik volgde aan de University of Cambridge, waarin een van de acht hoofdstukken volledig gewijd was aan eerlijkheid en transparantie. Greenwashing, daar willen we met Roca Group niet aan meedoen. Vandaar ook dat we al onze duurzaamheidsacties aan een audit onderwerpen.”


Zien jullie de volledige keramische sector voor 2050 fossielvrij worden?

“Weet je waar ik het nieuws over de eerste elektrische tunneloven voor keramiekproductie heb aangekondigd? Op de European Ceramic Days eind november vorig jaar in Brussel, in het Europees Parlement. De hele industrie was daar. We gaven toelichting bij onze case en stelden de diensten van Keramischer Ofenbau (dat de elektrische tunneloven in opdracht van Roca Group ontwikkelde, red.) voor aan alle aanwezigen. Ook onze concurrenten kunnen de elektrische oven gewoon aankopen bij Keramischer Ofenbau. We bieden de technologie aan de rest van de keramische industrie aan. Om dus op je vraag te antwoorden: ik ben wel hoopvol.”


Wat zijn, los van hun duurzaamheid, de troeven van de oplossingen van Roca Group? Wat onderscheidt ze van soortgelijke oplossingen op de markt?

“Wij zijn wereldwijd aanwezig met badkameroplossingen – geen badkamerproducten! – en daarnaast kan je bij ons ook terecht voor alle aanvullende badkameraccessoires. We maken er, in het kader van koolstofneutraliteit, ook een erezaak van om dicht bij de afzetmarkten te produceren en zijn, zowel met Roca als LAUFEN, slim genoeg om de globale strategie te matchen met of zelfs aan te passen aan de lokale wensen.”


Merken jullie bepaalde trends in de markt?

“Zeer zeker. Toen ik kind was, verwachten de mensen niet meer van hun badkamer dan dat ze functioneel was. Die moest gewoon ‘haar werk doen’. Ik herinner me nog goed dat de badkamer bij mijn grootouders een ruimte buiten het huis was. Het was vaak heel erg koud wanneer je ernaartoe moest, zelfs in Spanje (lacht). Toen de badkamers verhuisden naar binnen in het huis, moesten ze plots ook makkelijk te installeren zijn, want dat is minder evident in een woning dan in een aparte ruimte. Daarna kwam esthetiek op de voorgrond en vervolgens performantie, wat toch nog iets anders is dan functionaliteit. Recent is daar ook nog digitalisatie bijgekomen; mensen willen systemen om water te besparen, spiegels die ergens een alarm doen afgaan wanneer de badkamergebruiker op de grond valt, een badkamervloer die ’s morgens automatisch warm wordt … Sensors overal!”


Ten slotte, wil je de lezers van dit interview nog iets meegeven?

“Absoluut. Als je een duurzaam bedrijf wil zijn, moet je beseffen dat je niet solo slim kan spelen. Dat gaat niet. Je moet openstaan voor samenwerkingen en het delen van kennis, ook met concurrenten, zodat je met die kennis de hele sector helpt verduurzamen. Je moet genereus zijn.”


Bedankt voor dit interview, Carlos.

“De eer was geheel aan mijn zijde.”

Deel dit artikel:

Onze partners