Casestudy: JUUNOO-wanden in Cotton Park, Kortrijk

Met Cotton Park werd recent een nieuw kantorenpark gerealiseerd langs het kanaal Kortrijk-Bossuit, op een site waar tot enkele jaren geleden een oude spinnerij stond. Bureau Goddeeris Architecten stond in voor het ontwerp, dat ook een magazijn bevat. Omdat de huurders bij intekening vroegen of het mogelijk was ooit meer stockageruimte te verkrijgen, koos de opdrachtgever in dat magazijn voor wanden van JUUNOO. Naar eigen zeggen speelde niet alleen flexibiliteit, maar ook esthetiek en budget een rol in die keuze. Voor JUUNOO was het een leerrijk project.

Vragen beantwoord door Chris Van de Voorde van JUUNOO


Circulair?

De wanden zijn opgebouwd uit de extra large modules van JUUNOO, die uitschuiven tot 5,5 m hoogte. In deze case zijn ze opgesteld op 4,5 m hoogte. Binnenin de wanden zit 60 mm rotswolisolatie. De afwerkingslaag aan beide zijden bestaat uit 15 mm dikke Rigidur-platen op vol formaat (1,2 op 2,6 m) van Gyproc. Die zijn gemonteerd met zwarte zichtbare schroeven met boorkop (3,5 op 35 mm)

Indien huurders veranderen en het magazijn mee moet veranderen kunnen de platen vlot losgeschroefd worden. De isolatie gaat eruit en de modules worden worden losgeklikt. Op elke locatie met een hoogte tussen 3 en 5,5 m kunnen de XL-modules hergebruikt worden. Dus zowel onder de betonnen balken als onder het hoger gelegen plafond. Daarna gaat de isolatie er weer in en worden de platen er weer opgeschroefd, al dan niet in wildverband om de hoogteaanpassingen op te vangen.


Grootste uitdaging? 

Belangrijk aan duurzaam en circulair te bouwen is ervoor te zorgen dat de budgetten niet de hoogte in schieten. Dankzij de bouwsnelheid van het systeem en de keuze om de wanden niet af te smeren en schroeven zichtbaar te laten is het budget gelijkaardig gebleken aan dat voor vervuilende sandwichpanelen uit PUR en staal.

Circulariteit zorgt er zelfs voor dat in de toekomst de beheerskosten van het project lager zullen liggen omdat alles kan hergebruikt worden, in andere lengtes en hoogtes of zelfs met andere type wanden.


Lessons learned?

Dit project demonstreert dat duurzaam bouwen niet duur hoeft te zijn. Voor mooie duurzame wanden met de correcte technische eisen moet de bouwheer niet meer betalen dan voor het conventionele alternatief.

Dat is mogelijk gemaakt door de bouwsnelheid te optimaliseren: het resultaat was een bouwsnelheid die hoger ligt dan 6 m² wand per gewerkt manuur, zo kwam het budget neer op een gemiddelde van 64 euro per m². Het is onze raming dat het demonteren en herplaatsen van de wanden ongeveer even snel zal verlopen. Dat zorgt ervoor dat de kost om de wand te hergebruiken op ongeveer 15 euro per m² komt, wat zo'n 40% goedkoper is in vergelijking met de situatie waarin een conventionele wand eerst dient te worden gesloopt om daarna een nieuwe te bouwen.

Ook is gebleken dat de stevige Ridigur-platen een perfecte afwerking vormen voor de JUUNOO-structuur. Niet alleen zijn ze zeer duurzaam en akoestisch sterk, het geheel ziet er gewoon ook heel netjes uit: industrieel, maar met een strak en elegant design.


Technische fiche:

Opdrachtgever: Cotton Park/Jan Decoene

Ontwerper(s): Bureau Goddeeris Architecten 

Timing: voorjaar 2021


Doorlichting experts

Het expertenteam van Circubuild liet zijn licht schijnen over deze casestudy en kwam tot volgende bevindingen:

Het binnenwandsysteem van JUUNOO wordt stilaan een gevestigde waarde op de markt van circulaire bouwproducten. De toepassing in het Cotton Park toont dat het daarin een groot potentieel heeft voor verschillende wandtypes. De wanden werden er in het magazijn geplaatst in een volledig remontabele opbouw om desgewenst bijkomende opslagruimte te creëren. De Rigidur-gipsvezelplaten werden aan de profielen geschroefd. Door de schroefverbindingen zichtbaar te laten, wordt niet enkel de demontage vergemakkelijkt, maar bleef ook de kostprijs beperkt. Vooral doorslaggevend voor de lage kost was echter de snelheid waarmee het systeem kon worden opgebouwd. Die maakt het systeem competitief met niet-circulaire oplossingen die vandaag courant zijn op de markt. Bovendien levert een even snelle demontage een belangrijke restwaarde op die het hergebruik van de wanden in de toekomst financieel voordeliger maakt dan de toepassing van een nieuw systeem, zonder aan technische of esthetische waarde in te boeten.

Deel dit artikel:

Onze partners