Cenergie begeleidt integratie van TOTEM in Brusselse overheidsopdrachten

Om de Brusselse openbare opdrachtgevers aan te moedigen om de TOTEM-tool in hun opdrachten te integreren en zo de milieueffecten van bouwelementen en gebouwen te reduceren, heeft Leefmilieu Brussel een beroep gedaan op Cenergie. Dat zal helpen het gebruik van TOTEM in overheidsprojecten te testen en concrete aanbevelingen doen voor de aanbestedende diensten.

Concreet ondersteunt Cenergie vier projecten die geleid worden door een openbare opdrachtgever. De voorgestelde begeleiding kent twee vormen: twee projecten krijgen administratieve steun en twee projecten krijgen technische ondersteuning.

De administratieve ondersteuning wordt verleend op het moment dat het dienstverleningscontract wordt gedefinieerd, wanneer de projectauteur nog niet is aangewezen. Het doel ervan is het identificeren van de beste manier om materiaalvereisten te integreren in een overheidsopdracht door het gebruik van TOTEM: in welke fase(n) van het project moeten deze eisen worden geïntegreerd, in welk(e) document(en) van de opdracht, in welke vorm(en) ...? De ervaring van Cenergie met het ondersteunen van publieke opdrachtgevers is hier essentieel, zodat de voorgestelde oplossingen in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving en met de specifieke beperkingen eigen aan deze actoren.


Opleidingen op maat

De technische ondersteuning wordt verleend nadat de projectauteur is aangewezen en voordat de aanvraag voor de bouwvergunning wordt ingediend. Het doel hiervan is het identificeren van mogelijke obstakels voor het uitvoeren van een studie om de keuze van materialen en bouwsystemen in de preprojectfase te optimaliseren, het identificeren van de maatregelen die in latere fasen van de markt moeten worden genomen om rekening te kunnen houden met de milieueffecten van materialen in het project en het identificeren van de verbeteringen die moeten worden aangebracht in het TOTEM-instrument – methode, documentatie enzovoort. In dit kader deelt Cenergie zijn praktische kennis van de TOTEM-tool door middel van opleidingen op maat voor het ontwerpteam en de projecteigenaar: hoe het project te modelleren, hoe het te optimaliseren (keuze van varianten), hoe de resultaten te interpreteren ... De expertise van Cenergie in duurzaam ontwerp laat toe om de praktische kwesties die door de ontwerpers aan de orde worden gesteld, aan te pakken en hen de sleutels te geven om de kwestie van de materiaalkeuze volledig te integreren in hun projecten, met de meer algemene doelstelling om de milieu-impact van renovatie- en bouwprojecten te verminderen.

De Belgische transregionale TOTEM-tool, voor de beoordeling van de milieueffecten van bouwelementen en gebouwen, werd in 2018 gelanceerd. De evaluatiemethode van TOTEM is gebaseerd op gegevens over de levenscyclus van bouwmaterialen en heeft tot doel de milieueffecten van bouw- en renovatieprojecten in België te reduceren.

Deel dit artikel:

Onze partners