Cenergie zet mee schouders onder project om Antwerpse scholen meer circulair te maken

Om het scholenpatrimonium van de Provincie Antwerpen op een duurzame manier klaar te maken voor 2050, moeten de klassieke schoolconcepten radicaal herdacht worden. Ruimte moet maximaal benut kunnen worden, er is nood aan flexibiliteit en het patrimonium moet een ruimere maatschappelijke functie krijgen. En dat zijn nog maar enkele aandachtspunten. Cenergie wil daaraan meewerken en startte daarom samen met Provincie Antwerpen en Universiteit Antwerpen het project 'De circulaire school' op.

Binnen het project ‘De circulaire school’ zullen de projectpartners een een langetermijnvisie opstellen voor het scholenpatrimonium van de provincie Antwerpen. Die ambities zullen ze vervolgens toetsen aan een casestudie waarbij de ontwikkeling van innovatieve HVAC-concepten centraal staat. Circulariteit en flexibiliteit zullen daarbij de uitgangspunten zijn. Universiteit Antwerpen zal de milieu-impact (LCA) en levenscycluskost (LCC) van mogelijke toekomstscenario’s berekenen.


Vernieuwende verdienmodellen

Aanvullend zal binnen het project ook bekeken worden of vernieuwende verdienmodellen op termijn een rol kunnen spelen bij de transitie naar een circulair scholenpatrimonium. Want de initiële investering in de technische installatie kan dan wel hoger zijn, die verdient zich uiteindelijk wel terug door toekomstige kasstromen en/of energiebesparingen.

De projectpartners maken zich sterk dat ze een goed team vormen om tot vernieuwde inzichten te komen. Ze hebben immers een brede, complementaire expertise: kennis van de pedagogische en sociale kant, een goed zicht op wat er nu technisch mogelijk is en de knowhow om voor- en nadelen te kwantificeren.


Bron: Vlaanderen Circulair

Deel dit artikel:

Onze partners