CEvaluator helpt investeerders doeltreffend inzetten op circulaire economie

Steeds meer bedrijven kiezen resoluut de weg van de circulaire economie. Alleen kunnen investeerders vaak niet correct inschatten wat het potentieel is van circulaire projecten en zijn de kredietdossiers van ondernemingen vaak maar matig onderbouwd, waardoor er terughoudendheid is om in hun circulaire projecten te investeren. In het kader van ‘Circular Impact Investing’, een project gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair, werd de CEvaluator ontwikkeld. Deze tool maakt het gemakkelijker om de circulariteit bij investeringsdossiers te evalueren waardoor hij de doeltreffendheid van investeringen in de circulaire transitie verhoogt.

De gratis tool, ontwikkeld door het onderzoekscentrum VITO, Econocom en de Stichting voor Toekomstige Generaties, is zowel bedoeld voor bedrijven en overheden als voor kredietverstrekkers. Het instrument helpt bedrijven om zich optimaal voor te bereiden op hun financieringsvraag en geeft meteen criteria mee die kredietverstrekkers kunnen gebruiken om een zo objectief mogelijke kredietbeslissing te nemen in circulaire investeringsdossiers.

"De beschikbaarheid van financiële middelen is vaak een dealbreaker bij de overschakeling naar de circulaire economie. Deze tool kan een hefboom betekenen voor het versnellen en opschalen van circulaire investeringen. De standaardisatie en consistentie van de methodiek voor het analyseren van circulaire financieringsdossiers biedt een absolute meerwaarde”, verduidelijkt Hilde Janssens, Marketing & Communications Director bij Econocom Belux.

Met deze tool wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke vraag. Vlaanderen Circulair heeft immers vastgesteld dat er zeker interesse is in circulaire dossiers, maar dat velen nog de kat uit de boom kijken. De tool biedt handvatten aan om circulariteit om te zetten in investeringscriteria. Als kredietbeslissingen beter onderbouwd worden, kan het vertrouwen groeien en krijgt de circulaire transitie meteen een flinke duw in de rug.

Anse Smeets, projectverantwoordelijke namens VITO: "In onze begeleidingstrajecten voor start-ups en gevestigde bedrijven met circulaire ambities komt het financieringsvraagstuk steevast aan bod. Waar velen onbekend terrein betreden in hun zoektocht naar financiering, biedt de CEvaluator-tool een stevige houvast. Dit door niet enkel oog te hebben voor circulariteitsprestaties, maar door ook de specifieke opportuniteiten en risico’s in kaart te brengen waarmee circulaire businesscases te maken krijgen."

Er bestaan al een aantal tools, maar de ervaring leert dat die instrumenten wel de circulariteit in de bedrijfscontext meten, maar het financiële aspect amper aan bod komt. De CEvaluator doet dat wel en geeft niet alleen objectieve criteria, maar duidt ze ook. Zo wijst de tool niet alleen op opportuniteiten, maar geeft hij ook aan waar de risico’s schuilen. Daarom is de CEvaluator bijzonder geschikt voor elke financieringsbron. Zowel kredietinstellingen, fondsen, subsidieverleners als leasemaatschappijen kunnen er gebruik van maken. Maar ook bedrijven en overheden die zich in de voorbereidende fase van een kapitaalronde of financieringsvraag bevinden, kunnen zich via de CEvaluator beter voorbereiden. Ze krijgen handvatten om hun idee te onderbouwen, hun businessplan op te stellen en hun kredietaanvraag op te maken. Zo stijgt hun kans op slagen.

"De opkomst van een model voor een duurzame samenleving, gebaseerd op een ‘360°-integratie’ van de aspecten Planet, People, Prosperity en Participation, zal worden vergemakkelijkt door de convergentie naar gemeenschappelijke methodologieën voor het evalueren van impact en met name om investeringsbeslissingen te sturen in de richting van een betere impact”, besluit Benoit Derenne, Directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties.

De tool is gratis beschikbaar via www.cevaluator.be.

Deel dit artikel:

Onze partners