Chris Van de Voorde (JUUNOO): “Het circulair inrichten van kantoren loont haast altijd financieel”

Chris Van de Voorde, oprichter van JUUNOO, is een van de panelleden in het gratis webinar over circulaire kantoorinrichting dat Circubuild op dinsdag 25 april organiseert. “Het circulair inrichten van kantoren is niet louter een kwestie van milieubewustheid,” blikt hij al even vooruit, “het loont ook voor de portefeuille.”

Chris Van de Voorde richtte JUUNOO in 2016 op, vanuit de frustratie dat binnenwanden bij renovaties al te vaak gesloopt worden, met heel wat afval tot gevolg. “Want dat kan perfect anders”, begint hij te vertellen. “Wij produceren 'the wall that pays off', wat wil zeggen dat onze wanden op het einde van hun leven geld opleveren in plaats van dat het geld kost om ze weg te gooien en nieuwe wanden te kopen. Je kan onze modules tot dertig keer hergebruiken, ook wanneer de hoogte van je gebouw wijzigt. En als je ze niet meer nodig hebt, dan koopt JUUNOO ze terug om ze zelf een tweede leven te geven, of een derde, of een vierde enzovoort.”

Dat businessmodel gaat lijnrecht in tegen de huidige werkwerpeconomie die de bouwsector vandaag nog altijd typeert. “Jaarlijks wordt wereldwijd maar liefst voor 300 miljard euro aan binnenwanden weggegooid”, weet Chris Van de Voorde. “Dat kost niet alleen heel veel geld aan grondstoffen, maar is ook nefast voor de klimaat- en geopolitieke situatie. Samen met onze investeerders zoals Saint-Gobain en Finindus, de sociale economie en onze klanten willen wij daar iets aan doen.”


Economische circulaire index (ECI)

De wanden van JUUNOO zijn dus uitermate geschikt om er kantoren op een circulaire manier mee in te delen. “Omdat kantoren snel veranderen, in vergelijking tot bijvoorbeeld residentiële gebouwen, lenen ze zich uitstekend tot een circulaire aanpak”, meent Chris Van de Voorde. “En zo’n aanpak is niet enkel interessant voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Ik verwijs wat dat betreft graag naar de economische circulaire index of ECI. Daarmee bereken je snel of hergebruik interessant is of niet. Om de ECI van een product te berekenen, deel je de restwaarde ervan door de kost van het hergebruik. Als het resultaat groter is dan 1, dan is hergebruik economisch interessanter dan het product weg te gooien en te investeren in nieuwe materialen. Een product dat ontworpen werd met het oog op hergebruik, zoals onze JUUNOO-wand, zal lang meegaan en dus een hoge restwaarde hebben en geen hoge kost vereisen om het te recupereren, waardoor de ECI lange tijd boven 1 zal liggen. Zeker in kantoren, die er doorgaans geen tien jaar hetzelfde blijven uitzien, zullen materialen vaak een ECI groter dan 1 hebben, waardoor ze interessant zijn om opnieuw te gebruiken of te verkopen.”

“Het is dan ook vooral de eigenaar van de materialen die voordeel heeft bij een circulaire kantoorinrichting. En kan hij ze niet zelf hergebruiken, dan kan hij zoals gezegd gebruikmaken van onze buyback-garantie.”


Besparing tot 70.000 euro in recent project

Chris Van de Voorde maakt het een en ander wat concreter met een voorbeeld van een lopend project. “Voor het Vlaams Administratief Centrum in Mechelen hebben we de circulaire principes op elke mogelijke manier toegepast”, vertelt hij. “Zo zijn we de aanwezige systeemwanden – geen JUUNOO-wanden – grotendeels aan het recupereren, hun afwerkingsplaten hergebruiken we als basisplaten en het aanwezige metaal versmelten we om er onze eigen studs mee te maken. In totaal hergebruikten we zo’n 5.000 vierkante meter aan panelen, wat voor het Vlaams Administratief Centrum een besparing betekende van maar liefst 70.000 euro.”


Twee innovaties

JUUNOO bleek een succesverhaal, toch broedt het bedrijf nog op innovaties. Chris Van de Voorde: “Ons doel is om met onze circulaire wanden, glaswanden en vergaderboxen gebouwen volledig circulair in te richten. Wij zijn op dit moment bezig met twee innovaties die daar nog bij zullen helpen. Enerzijds is er JUUNOO Voltage, een ontwerptool waarmee je snel ontwerpen en grondplannen opmaakt, onze oplossingen vergelijkt en ziet hoeveel het project je gaat kosten. JUUNOO Voltage help onze klanten zo makkelijk hun budget in te schatten en te berekenen hoeveel zo’n circulair project hen helpt te besparen. In de tool, waar al een bètaversie van online staat, zal in de toekomst ook een deel AI en AR vervat zitten, wat het ontwerpen en de installatie nog eenvoudiger zal maken. De AI-assistent zal je snel en veel inspiratie geven, AR helpt installatieploegen dan weer hyperrealistische technische documentatie aan te bieden voor de exacte situatie waar ze op dat moment inzitten. Met het instrument zal je later ook snel kunnen zien welke materialen er in je gebouw zitten, welke je nog nodig hebt en welke je kunt hergebruiken.

“Daarnaast willen we een materials as a serice company of MASCO oprichten. Dia is een risicokapitaalfonds dat circulaire fabrikanten zoals JUUNOO financieel ondersteunt om een circulaire korting aan te bieden in ruil voor het eigenaarschap van de wand na zijn eerste leven. Daardoor betaalt de eigenaar op dag één minder en bestaat er meteen zekerheid naar hergebruik en de daaraan gelinkte besparingen in CO2 toe.”


Nood aan mentaliteitswijziging

Willen we naar een circulaire bouwsector evolueren in ons land, dan moet de mentaliteit van de Belg volgens de JUUNOO-zaakvoerder wel anders. “We hebben in ons land fantastische ondernemers en de beste mensen ter wereld, maar ze worden nog te vaak tegengehouden door de heersende ‘doe maar normaal’-mentaliteit”, vindt Chris Van de Voorde. “Met normaal doen gaan we het echter niet redden in de huidige klimaatcrisis, dat is namelijk wat ons in de eerste plaats in deze situatie heeft gebracht. Het moet dus dringend anders. We moeten duurzamere businessmodellen creëren die minder grondstoffen vragen en snel schaalbaar zijn. Dat laatste kan alleen door open te staan voor extern kapitaal en door bereid te zijn wat controle te verliezen. Zo kan je enorm snel en veel impact creëren. Volgens mij zijn er nog maar 27 kwartalen om elk businessmodel ter wereld duurzaam te krijgen (Chris Van de Voorde doelt op 2030 als tussendoelstelling naar een volledige circulaire globale economie in 2050, red.). Slagen we daar niet in, dan zie ik de toekomst voor mijn kinderen slecht in. We moeten dus snel schakelen.”


Rol voor overheid

Ook voor de overheid ligt volgens Chris Van de Voorde werk op de plank willen we een circulaire transitie in de kantoorbouw teweegbrengen. “De overheid moet de ECI dringend naar voren schuiven in bouwprojecten. Zo kan je sneller rekenen en beter je gezond verstand gebruiken. Zien we dat de ECI toch kleiner is dan 1, dan moeten we volop gaan voor materialen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot, zoals bijvoorbeeld houtskelet in plaats van beton.”

“Daarnaast is het belangrijk dat de overheid enkel de hyperambitieuze internationale spelers steunt en kansen geeft. Alleen zo groeien we ook als land. We moeten groot denken, verder dan de kerktoren, want het zijn die ondernemers die ook extra jobs én meer welvaart creëren in ons land.”

Tot slot, heeft Chris Van de Voorde nog een gouden tip voor ontwerpers of opdrachtgevers op het vlak van circulaire kantoorinrichting? “Dat is simpel: bereken de ECI van de elementen in je kantoorinrichting en maak op basis daarvan logische beslissingen”, besluit hij.

Het webinar van Circubuild over circulaire kantoorinrichting op 25 april gaat door van 10.30 tot 12 uur. Alle info vind je hier. Via dezelfde link kan je je ook registreren. De teller staat nu al op meer dan 150 registraties.

Deel dit artikel:

Onze partners