"Circulair bouwen is niet iets wat je plots doet"

"Circulair bouwen is niet iets wat je plots doet, omdat het relatief nieuw is. Niet enkel de theoretische kennis moet opgedaan worden, er moet ook in de praktijk mee geëxperimenteerd worden." Aan het woord is Hanna Meskens van M-INT interieurarchitectuur. De interieurarchitecte onderstreept in een blog het belang en het nut van circulaire economie.

"Eind 2018 hebben we voor het eerst een circulaire insteek gegeven aan een project. De term circulair bouwen kenden we toen eigenlijk nog niet, wel had ik al een en ander met veel interesse gelezen over circulaire economie: een economie waarin afval niet bestaat, waarin kringlopen gesloten worden, waarvoor nieuwe businessmodellen nodig zijn. Boeiende materie! Het deed ons nadenken over welke invloeden dit zou kunnen hebben op onze job: welke uitdagingen en welke opportuniteiten zouden er op ons afkomen? Zou het enkel een invloed hebben op onze (manier van) ontwerpen, of zouden ook wij ons businessmodel moeten aanpassen en op termijn bijvoorbeeld interieurarchitectuur-as-a-service aanbieden?"


Boekenwinkel

"Toen werden we gecontacteerd door een klant die met M-INT wou samenwerken voor een ontwerp voor de zaak die ze wou starten: een boekenwinkel. Al snel werd snel duidelijk dat een circulaire insteek hier interessant was: een starter met een beperkt budget, in een huurpand als opstartplaats, in een stad met concurrentie van andere succesvolle, gekende boekenwinkels."

"Ongeveer diezelfde periode botsten wij op een oproep tot deelname aan de Green Deal Circulair Bouwen, een initiatief van OVAM, de Confederatie Bouw en Vlaanderen Circulair waarin verschillende organisaties leren, samenwerken en experimenteren om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Geen twijfel dat we hieraan zouden deelnemen!"

"Het is vanwege een gezonde dosis fascinatie voor innovatie en verandering dat we hier meer over te weten willen komen en er mee aan de slag willen gaan in ons werk. Ons project van de boekenwinkel toont goed aan dat onze interesse niet speciaal uit ecologische overwegingen bestaat. Een circulaire economie - en circulair bouwen - streeft er niet enkel naar om ecologische, maar ook economische en sociale meerwaarde te creëren of minstens te behouden. Wat we onze klanten willen bieden, is niet enkel esthetische meerwaarde. En dus is de circulaire economie voor ons voornamelijk een inspiratiebron om dingen op een andere manier aan te pakken, om meer impact te creëren, zowel op korte als op lange termijn." 


Inspiratie

"Tijdens de circulaire roadtrip van Voka in het voorjaar van 2019 gaven we een eerste inspiratiesessie, die we ook neerschreven in 2 blogartikels op onze website:
- Het financiële voordeel van circulair bouwen: over hoe je in de circulaire economie oplossingen kan vinden om (ver)bouwen betaalbaar(der) te maken.
- Het marketingvoordeel van circulair bouwen: over hoe je uit een circulaire economie inspiratie kan halen voor de looks, de indeling of het gebruik van je gebouw, waardoor je je door originele concepten kan onderscheiden van de concurrentie en bijdraagt aan een positief imago t.a.v. klanten en/of personeel."


Lange weg

"Circulair bouwen is niet iets wat je plots doet, omdat het relatief nieuw is. Niet enkel de theoretische kennis moet opgedaan worden, er moet ook in de praktijk mee geëxperimenteerd worden. Het aanbod in België van circulaire materialen, producten, services, ervaren aannemers ... is nog vrij beperkt (of weinig bekend). Ook klanten moeten er voor openstaan, want niet iedereen hecht evenveel belang aan duurzaamheid. Ons doel is momenteel niet om elk project 100 % circulair te maken (dat is momenteel onmogelijk). We streven er wel naar om elk project duurzamer te maken. We toetsen daarbij telkens af welke aspecten voor de klant belangrijk zijn. We evolueren stapsgewijs, Rome en Parijs zijn ook niet op een dag gebouwd!" 

Bron: Hanna Meskens

Deel dit artikel:

Onze partners