Circulair bouwen uitgangspunt bij tijdelijke Europese school (Abscis Architecten)

Omdat de bouw van een permanent gebouw om velerlei redenen meer voeten in de aarde heeft en daardoor nog niet voor meteen is, opent vandaag, 1 september, op de oude NAVO-site in Evere een tijdelijke Europese school. Het ontwerp is van de hand van Abscis Architecten en maakt gebruik van containers van Jan Snel. Die worden afgewerkt met materialen en technieken die kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd. Naast Jan Snel stond ook Denys in voor de uitvoering van de werken. VK Architects & Engineers nam de meeste studies voor zijn rekening. Imtech verzorgde de uitvoeringsstudie en de totale uitvoering van alle technieken voor HVAC en elektro.

De tijdelijke school voor internationaal onderwijs aan de Leopold III-laan, die gebouwd werd in opdracht van Regie der Gebouwen, biedt plaats aan 1.500 leerlingen – 300 kleuters en 1.200 basisschoolgangers. Oorspronkelijk waren Europese scholen bedoeld om de kinderen van Europese ambtenaren onderwijs aan te bieden in het land van tewerkstelling, maar doorheen de jaren vonden ook kinderen van niet-ambtenaren hun weg ernaartoe. Ze bieden zowel officieel erkend kleuter-, lager als middelbaar onderwijs en worden geleid door een Europees overkoepeld netwerk. Er wordt lesgegeven in verschillende talen, zoals Engels, Frans en de moedertaal van de schoolgangers.

De tijdelijke Europese school werd aan laag, langgerekt volume met twee en op sommige plaatsen drie bouwlagen, haaks op de toegangsweg, de Leopold III-laan, georiënteerd. De voorgevel is bijgevolg een korte zijde van het gebouw en kenmerkt zich door een dubbelhoge inkomzone. Qua schaal en met zijn repetitief karakter gaat het gebouw in dialoog met de voorgevel van het vroegere NAVO-gebouw.

De inplanting van het gebouw en de stapeling van de lokalen zoekt een evenwicht tussen de bebouwde en onbebouwde ruimte. Ook werd werk gemaakt van een heldere circulatie voor de kleuters, leerlingen en leerkrachten in het gebouw en ging er speciale aandacht naar het maken van een duidelijk onderscheid tussen de lawaaierige – kantines, sportzalen, speelplaatsen … – en de rustige gebieden – kleuterschool, klaslokalen, administratieve en directielokalen, bibliotheek …


Herbruikbare containers

De nieuwe school is ook een mooi voorbeeld van circulair bouwen. De containers zijn standaardcontainers van het Nederlandse Jan Snel, die nadien integraal hergebruikt kunnen worden. De units werden zodanig geschakeld dat alle behoeftes een ruimtelijke invulling kregen. Ze werden zo veel mogelijk, binnen de overige randvoorwaarden van het bestek, ingevuld en afgewerkt met materialen en technieken die kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd.

Ook op het vlak van energie en waterhuishouding werd duurzaam en circulair gedacht. De daken worden in september nog uitgerust met 833 zonnepanelen, verspreid over een oppervlakte van 1.560 m². Die zullen ongeveer 260.000 kWh elektriciteit produceren en de CO2-uitstoot met 11 ton per jaar verminderen. Er worden ook 9 watertanks geïnstalleerd voor de recuperatie van regenwater, met een totaal volume van 180.000 liter.

Naast het tijdelijke schoolgebouw kwam ook een parking met plaats voor 150 auto’s, 30 bussen en 150 fietsen en 15 Kiss & Ride-parkeerplaatsen.

Wanneer de tijdelijke Europese school op de voormalige NAVO-site plaats zal ruimen voor een permanente nieuwe op dezelfde plek, is nog niet meteen duidelijk. Die permanente Europese school, die plaats zal bieden aan 2.500 leerlingen, wordt de vijfde in Brussel en – met ook nog eentje in Mol – de zesde in België. In totaal telt Europa er een 15-tal.

Deel dit artikel:

Onze partners