Circulair opleidingsgebouw voor PLOT Genk (a-tract) is klaar

Sinds november pronkt aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg (Genk) de multifunctionele oefenhal van PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). De uitdrukkelijke wens van opdrachtgever Provincie Limburg om er “een flexibel en energiezuinig gebouw” van te maken, werd door a-tract architecture en aannemer Mathieu Gijbels vertaalt naar een doorgedreven circulair gebouw. Ook Archimedes en IKP Engineering, die instonden voor respectievelijk de studies stabiliteit en technieken, droegen daartoe hun steentje bij.

De nieuwe oefenhal ligt op een 10 hectaren groot terrein op de vroegere mijnsite van Zwartberg, vlakbij de huidige brandweerschool van het PLOT, en dient voornamelijk voor de verschillende vormen van veiligheidsopleiding en -training aan de in totaal bijna 4.500 Limburgse politie- en brandweermannen en ambulanciers. Het nieuwe gebouw kadert in de verdere uitbouw van het PLOT, de Limburgse provinciale veiligheidsschool in Genk.

In juni 2017 werd a-tract architecture uit Hasselt aangesteld voor het ontwerp en eind 2018 bouwbedrijf Mathieu Gijbels uit Opglabbeek als aannemer. Belangrijk in die keuze was dat beide partijen mee zouden gaan in de wens van de provincie om de nieuwe oefenhal zo flexibel en energiezuinig als mogelijk te bouwen, met in de mate van het mogelijke uitsluitend duurzame materialen en technieken.


Toekomstbestendig 

“Naast een grote oefenhal, moest het gebouw ook voorzien in een ontvangst- en kantoorruimte, een dojo, sanitaire lokalen en een EHBO-lokaal”, vertelt Sophie Weygers van a-tract architecture. “Het gebouw is een aaneenschakeling van een hoog en een laag balkvormig volume, waarvan de bovenzijde in twee richtingen afgeknot is”, beschrijft ze het architecturale concept. “De schuine dakvlakken die daardoor ontstaan, richten zich als vijfde gevel naar de omgeving en kunnen in de toekomst voorzien worden van zonnepanelen of dienstdoen als groendak. Hoewel het gebouw op vlak van architectuur opgevat is als een industrieel gebouw, betreft het een opleidingsgebouw, waardoor bijkomende eisen gesteld werden op vlak van onder meer brandveiligheid.”

Maar de grootste uitdaging, school dus niet daarin. “Wel in het feit dat het gebouw een schoolvoorbeeld moest worden van flexibel en energiezuinig bouwen”, legt Weygers uit. “Vrij algemene termen die wij vertaalden naar een doorgedreven circulair ontwerp. Op gebouwniveau zorgen grote overspanningen ervoor dat het gebouw toekomstbestendig wordt. De grote ruimtes die daardoor ontstaan, laten zich immers makkelijk een nieuwe invulling geven.”


Warme uitstraling ondanks industrieel karakter

Ook op vlak van materialen werd er louter circulair gedacht. “Zo werden er geen hybride materialen toegepast, waardoor de materialen aan het einde van hun levensduur eenvoudig gescheiden kunnen worden met het oog op hergebruik of indien nodig recyclage. De gehele gebouwconstructie is trouwens demontabel. Daar waar het kon werden hernieuwbare materialen gebruikt, die het gebouw ondanks zijn industriële opbouw toch een warme uitstraling bezorgen. Een voorbeeld is de gevelbekleding van Shou-Sugi-Ban, gerecupereerde planken die verkoold werden. Ook werd gewerkt met Cross-Laminated Timber of CLT, massief houten wandpanelen die geen afwerking vereisen en een groot potentieel hebben op het vlak van hergebruik. Daar waar beton vereist was, wat uiteraard niet hernieuwbaar is, keken we naar de tweedehandsmarkt. Uiteindelijk kwamen we uit bij Eurodal, dat tweedehandspanelen in beton aanbiedt. Die dragen bovendien bij aan de frisse uitstraling van PLOT. Door het beperkte aanbod, bestaan de panelen immers uit een patchwork van verschillende kleuren en afwerkingen en hebben ze verschillende afmetingen en diktes.”


Light as a service

Op het vlak van technieken springt vooral het feit dat wordt gewerkt met light as a service in het oog. In dat dienstverleningsconcept van ETAP Lighting betaalt de gebruiker alleen voor de werkelijk verbruikte hoeveelheid licht en is hij of zij geen eigenaar van de verlichtingsinstallatie zelf, zodat die aan het einde van haar levensduur eenvoudigweg kan worden teruggenomen en (deels) hergebruikt door de producent.

Het gaat om een investering van iets meer dan 1,6 miljoen euro die Provincie Limburg volledig financiert. Naast de nieuwe oefenhal is a-tract architecture ook in andere projecten intensief met circulair bouwen bezig. Zo stelden we op onze zusterwebsite architectura.be ook al LAB2FAB en TIKB-QRIS voor.

Deel dit artikel:

Onze partners