Circulair renovatieproject bij VVSG met as a service als businessmodel

De VVSG, OVSG en GSD-V verhuisden begin 2019 naar Huis Madou in Brussel. Dat gebouw functioneert als open ontmoetingsplek en een plek om samen te werken, deskundige informatie te verkrijgen en ervaringen te delen. Het werd een circulair renovatieproject, waarbij geëxperimenteerd werd met as a service als circulair businessmodel. Econocom beheert als integrator de relaties en afspraken tussen de bedrijven verantwoordelijk voor de levering, plaatsing en het onderhoud van die producten as a service, de financiële dienstverleners en de eindklanten. Hoe gaat dat allemaal precies in zijn werk?

VVSG, OVSG en GSD-V werken reeds geruime tijd rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Vanuit die bestaande mindset rond duurzaamheid en circulariteit was het voor die drie partijen – hierna samengebracht onder één naam, VVSG – een evidentie om te opteren voor een circulair bouwproject. VVSG wenste op het vlak van circulariteit het goede voorbeeld te geven voor haar leden, de lokale besturen. Door zelf in as a service-businessmodellen te stappen, en dus in te zetten op gebruik in plaat van bezit, wenst ze de lokale besturen te inspireren en te overtuigen van de daadwerkelijke mogelijkheden.

De VVSG-aankopers wisten bij het uitschrijven van de opdracht dat het om pionierswerk zou gaan. Er werd geopteerd voor één gedetailleerd bestek voor de volledige renovatie van het gebouw, met afzonderlijke loten voor de renovatie, de verlichting, de tapijttegels enzovoort. In het bestek werd circulariteit en as a service expliciet als vereiste opgenomen.


Het voorbeeld van vloerbedekking

Om te tonen hoe het een en ander uiteindelijk in zijn werk ging, nemen we het voorbeeld van de vloerbedekking, die door Tarkett as a service werd geleverd. Het ging om 2.438,74 m².


Hoe werd as a service gedefinieerd in het lastenboek?

Voorwerp van de opdracht

Het voorwerp van deze opdracht omvat:

 • het verwijderen en recycleren van bestaande tapijttegels;
 • het gebruiksklaar maken van de ondergrond;
 • het leveren en plaatsen van nieuwe tapijtegels;
 • het financieren volgens een as a service-formule (alle voorwerpen inbegrepen);
 • het onderhouden van de tapijttegels volgens vereisten;
 • het ter beschikking stellen van de tapijttegels aan de fabrikant na afloop van het contract met het oog op recyclage.


Gunningscriteria

De gunningscriteria werden niet enkel opgesteld vanuit prijs, er werd ook rekening gehouden met milieuaspecten en met as a service als financieringsmodel. De aanbestedende overheid beoordeelde op basis van de volgende criteria:

 • prijs (40 punten);
 • financieringsmodel (10 punten);
 • technische eigenschappen van de tapijttegels (10 punten);
 • eigenschappen m.b.t. milieu (10 punten);
 • eigenschappen tapijttegels m.b.t. welzijn (15 punten);
 • onderhoud tapijttegels (15 punten).


Werd er dan aanbesteed vanuit technische specificaties of eerder vanuit functionaliteiten?

Hieronder een overzicht van de aspecten die in acht werden genomen in het aanbesteden:

 • minimale technische eigenschappen;
 • minimale functionele kernmerken, bijvoorbeeld: rolstoelbestendigheid, geschikt voor vloerverwarming, slipweerstand;
 • minimale akoestische kenmerken;
 • esthetische kenmerken: over de jaren vlekkeloos blijven;
 • milieu- en ecologische kenmerken.


En hoe werd as-a-service dan in het bestek omschreven?

In het bestek werd expliciet verwezen naar de as a service-formule op volgende manier:

“Het aanbieden van flooring as a service in het kader van de circulaire economie, zijnde het verwijderen en recycleren van de bestaande tapijttegels volgens bijhorende criteria. De aannemer verbindt zich ertoe de vloer te voorzien volgens de bijgevoegde specificaties, plannen en beschrijvingen en engageert zich ertoe dat de leverancier van de nieuw te plaatsen tapijttegels een FAAS-contract (Flooring as a Service) aanbiedt (aan de opdrachtgever) op basis van de bijhorende criteria. De totale vergoeding 'Flooring as-a-service' over de vooropgestelde periode van 9 jaar wordt opgenomen in de lijst der werken en bepaalt mede de rangschikken van de offertes.”

Na afloop van de overeenkomst dient de aanbestedende dienst de tapijttegels ter beschikking te stellen (op paletten gestapeld) van de financieringsmaatschappij waar de fabrikant, in het kader van de circulaire economie, de tapijttegels dan kan ophalen mits de garantie op recyclage (in beheer van de fabrikant).


Financiering as a service

De looptijd van de opdracht bedraagt 9 jaar. De inschrijver geeft een forfaitaire prijs per m² per maand voor de totale inhoud van deze opdracht.

Belangrijk in dit soort dossiers is de rol van een integrator, die de relaties en afspraken beheert tussen de bedrijven verantwoordelijk voor de levering, plaatsing en het onderhoud van die producten as a service, de financiële dienstverleners en de eindklanten. In dit project nam Econocom die rol op.

Er zijn immers 5 partijen die gecoördineerd moeten samenwerken:

 1. de leverancier/producent van de nieuwe tapijttegels, die ook de verantwoordelijkheid neemt om de tapijttegels na 9 jaar terug te nemen;
 2. de plaatser, die zowel voor de verwijdering van de oude tegels als voor de plaatsing van de nieuwe tegels zorgt;
 3. het bedrijf dat voor het jaarlijkse ‘diep onderhoud’ zorgt;
 4. een nog te definiëren speler die na 9 jaar de tapijttegels verwijdert;
 5. en de financiële partner.

Lees verder onder de beelden.

Deel dit artikel:

Onze partners