Circulaire bestekteksten – ambitieus project van Palindroom, Blieberg, VIBE, VMSW, C3A en Tender Expert

Circubestek is één van de 29 projecten die Vlaanderen Circulair subsidieert om de circulaire bouweconomie te stimuleren. Doel van Circubestek is dat voorschrijvers gemakkelijk hun weg zullen vinden naar bestekteksten van circulaire materialen en technieken. Hoofdindieners van het project zijn Redactiebureau Palindroom (beheerder van de website circubuild.be), VIBE en BLIEBERG A.C.E die voor dit project ook kunnen rekenen op de steun van VMSW, C3A, Tender Expert en een expertenpanel van 10 fabrikanten en 10 architecten.

Vandaag worden in bestekken nog maar zelden circulaire materialen voorgeschreven. Daardoor is het moeilijker om die te laten toepassen in een bouwproject. Door bestekteksten van circulaire oplossingen vlot toegankelijk te maken voor voorschrijvers, zullen de materialen meer voorgeschreven worden wat zal leiden tot meer circulaire gebouwen. Fabrikanten zullen hierdoor ook de vraag naar hun circulaire oplossingen zien toenemen.

VIBE en BLIEBERG A.C.E. zullen focussen op de inhoudelijke aspecten en op de circulariteit. Redactiebureau Palindroom zal instaan voor de coördinatie en de communicatie van het project en zal zorgen dat het initiatief via circubuild.be en architectura.be (een andere website van het redactiebureau) genoeg bekend geraakt bij de voorschrijvers. 

Door een platform aan te bieden van circulaire bestekteksten én dankzij de integratie met de meest gebruikte platformen van bestekteksten (VMSW en C3A) zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat ze het voorschrijven van circulaire materialen een boost kunnen geven.

Om te garanderen dat de aanpak aansluit bij de wensen van het werkveld werd ook een panel samengesteld van architecten, ingenieurs, fabrikanten en juristen die input zullen geven over de gewenste aanpak en opbouw en het platform zullen uittesten.

Volgende architecten maken deel uit van het panel: Bart Hoylaerts (a2o), Joost Declercq (archipelago), Ruben Braeken (B+ architecten), Stéphanie Collier (B-architecten), Lode Goethals (BAST architects & engineers), Ken De Cooman (BC architects and studies), Matthias Mattelaer (DMOA architecten), Bart Verheyen (Stramien), Wim Boydens (boydens engineering) en Lieven De Groote (maker architecten).

Het panel van de fabrikanten zal bestaan uit Anton Maertens (BC materials), Michael Joris (ETAP Lighting International NV), Herman Van der Schoepen (Gyproc), Steffert Vanneste (Jaga), Chris van de Voorde (JuuNoo), Lieven Smeyers (LITO), Ron Jacobs (Jansen by ods), Kurt Van den Bergh (Reynaers Aluminium), Roel Van den Bergh (SOPREMA) en Thomas Dox (DOX Group). Voor juridisch advies wordt de hulp ingeroepen van Erik Van Eecke van Tender Expert.

Het project gaat begin 2021 van start en wordt afgerond in december 2022. Het project kan rekenen op een subsidie van 100.000 euro van Vlaanderen Circulair.

Deel dit artikel:

Onze partners