Circulaire ingrepen helpen nieuwe wijk in Edegem mee aan award voor meest duurzame en klimaatbestendige buurt

Met het hergebruik van oude bakstenen in situ gerecupereerd en de introductie van de meegroeiwoning, een nieuw woonconcept dat inzet op aanpasbaarheid, kan Minerve in Edegem, een nieuwe woonbuurt die momenteel in opdracht van Revive vorm krijgt op de oude Agfa-Gevaertsite, in belangrijke mate bestempeld worden als circulair bouwproject. De ingrepen zorgden er vorige maand mee voor dat het stadsvernieuwingsproject waarvoor Architecten Achtergael het masterplan tekende en samen met DENC-STUDIO, POLO, Areal Architecten en ectv de architectuur uitwerkte, op de Belgian Construction Awards bekroond werd als meest duurzame en klimaatbestendige buurt van ons land.

Een award voor het bouwproject dat een aanzienlijk ecologisch verschil maakt door zijn innovatie en duurzame ontwerp en zijn vermogen om zich aan te passen aan de klimaatverandering: dat is de Climate Future Project Award die Revive voor het project Minerve op 7 december in de wacht sleepte op de gereputeerde Belgian Construction Awards, die bijzondere projecten, innovatieve bedrijven en veelbelovende personen in de bouw belonen. Minerve, gelegen tussen de Fort V-straat en de Minervastraat, is een nieuwe residentiële woonwijk die sinds 2016 ontwikkeld wordt op de voormalige bedrijfssite van Afga-Gevaert in Edegem en in 2025 haar voltooiing moet bereiken. Al in de planningsfase werd het project aangekondigd als de duurzaamste wijk van Antwerpen en dat mag nu volgens de Belgian Construction Awards dus bevestigd en zelfs opengetrokken worden naar heel België.

Eens klaar zal Minerve 330 woningen en appartementen tellen, omgeven door bijna 2,5 hectare groen, de oppervlakte van zo’n vier voetbalvelden.


Duurzaamheid (h)eerst

Die vergroening is een eerste aspect dat de wijk zo duurzaam maakt. Wanneer het project in 2025 voltooid is, zal zowat de helft van de site uit onverharde ondergrond bestaan – openbare groenruimte waar iedereen van kan genieten. Dat is een pak meer dan de 8% ten tijde van de activiteiten van Agfa-Gevaert op dezelfde plaats. Daarmee, en door de creatie van waterbuffers, maakt Revive met Minerve een einde aan de historische overstromingsproblemen in de buurt.

Dat de ontwikkelaar en de betrokken architecten duurzaamheid op de eerste plaats stelden, resulteerde daarnaast ook in het volledig weren van fossiele brandstoffen door de aansluiting op een warmtenet en duurzaam watergebruik.

Maar ook enkele circulaire ingrepen dragen bij aan het doorgedreven groene karakter van Minerve. Zo worden oude bakstenen van voormalige loodsen van Agfa-Gevaert op de site hergebruikt in het openbare domein, onder meer als plantenborders, en vind je ook een circulair nieuw woonconcept in de nieuwe woonwijk: de meegroeiwoning, een huis dat later heel snel en gemakkelijk nog een extra verdieping kan krijgen, wat de levensduur ervan moet verlengen.


Trots

“Het is met veel trots dat wij de Climate Future Project Award in ontvangst hebben genomen”, aldus Nicolas Bearelle van Revive over het winnen van de prijs. “Het is de bevestiging dat onze woorden en daden met elkaar stroken. Want het is niet omdat je duurzaamheid predikt, dat je ook duurzaam bent.”

“Met Revive hebben we in de afgelopen vijftien jaar al zo’n 100 hectare aan natuur hersteld op een totale portefeuille van 260 hectare residentiële ontwikkeling. Dat is meer dan wat in de originele ambities van de Europese natuurherstelwet staat. Tegen 2030 wil Europa 30% van de gedegradeerde ecosytemen herstellen en 10% van de steden bedekken met bomen. Wij doen dus beter. Pas op, wij zijn geen klimaathysterici of moraalridders. Maar we zijn wel duurzame ondernemers die bewust omspringen met de schaarse ruimte en aantonen dat ecologie, maatschappij en ondernemen hand in hand kunnen gaan”, besluit hij fier.

Deel dit artikel:

Onze partners