Circulaire nieuwbouw voor Antwerpse kinderopvang Kadee (Vermeiren-De Coster Architecten)

Het bestaande gebouw van de Antwerpse kinderopvang Kadee wordt vervangen door een nieuwbouw met plaats voor 144 kinderen in acht leefgroepen. Het Antwerpse Vermeiren-De Coster Architecten zorgde voor het ontwerp daarvan en stelde circulair bouwen daarbij centraal. De werken, in opdracht van AG Vespa, zijn inmiddels gestart. Eind 2024 vindt de oplevering van het nieuwe gebouw plaats.

Het huidige gebouw van Kadee in de Jan Frans van de Gaerstraat is een langgerekt verouderd volume dat niet meer voldoet aan de hedendaagse normen. Het wordt gesloopt in twee fases met daartussen de bouw van de vervangende nieuwbouw. Op die manier kunnen tijdens de werken permanent zes leefgroepen in gebruik blijven.

Het nieuwe gebouw wordt veel compacter dan het huidige Kadeegebouw. Knap als je weet dat het een veelhoekige footprint heeft en een grotere capaciteit dan het huidige gebouw, namelijk 144 kinderen in acht leefgroepen, waarmee Kadee de grootste kinderopvang van Antwerpen wordt, samen met de kinderopvanglocaties Brabbel en Parkvilla.


Werken volop aan de gang

In juli werden de werken aangevat. Het eerste deel van het bestaande gebouw is intussen afgebroken en de kelder van het nieuwe gebouw is ook al klaar. De bovengrondse bouw van de nieuwbouw begint rond deze tijd.

Het nieuwe gebouw voorziet niet enkel in een moderne inspirerende binnenruimte, maar ook een groene avontuurlijke buitenruimte. Die sluit mooi aan bij de omgeving van Kadee aan het Kielpark. Omdat het nieuwe gebouw minder oppervlakte in beslag neemt dan het bestaande gebouw, wordt het publieke domein groter.


Zichtbare CLT-structuur

Vermeiren-De Coster Architecten, dat zich liet bijstaan door de studiebureaus Forté (stabiliteit en technieken), daidalos peutz (akoestiek, dynamische simulaties en daglichtstudie), Zenga (EPB-verslaggeving) en EVEKA (veiligheidscoördinatie), zette in zijn ontwerp hoog in op circulair bouwen. Het nam de GRO, de duurzaamheidsmeter van de Vlaamse overheid om tot toekomstgerichte gebouwen te komen waarin sterk wordt ingezet op circulair bouwen, ter hand en koos daarbij voor het vastgelegde ambitieniveau ‘beter’.

Dat leidde onder meer tot een structuur die grotendeels uit CLT bestaat. Het houtskelet is demonteerbaar en biedt ook het voordeel dat het sneller opgebouwd kan worden dan een traditionele structuur, waardoor de impact van de werf op de werking van Kadee beperkt blijft. De architecten kozen ervoor de CLT-structuur maximaal zichtbaar te houden in het interieur.


Gechroefde en losliggende isolatie en houten gevel

De verschillende soorten isolatie die gebruikt worden hebben dan weer gemeen dat ze van biologische oorsprong zijn en losliggend of geschroefd worden geplaatst om hun hergebruik elders in de toekomst mogelijk te maken. Onder de vloer van de verdieping wordt een circulaire uitvullaag in grind geplaatst.

Voor de gevels werd gekozen voor een groen gebeitste houten beplanking en duurzaam houten schrijnwerk.


Verplaatsbare binnenwanden

De draagstructuur in CLT en houten kolommen wordt ingevuld met een circulaire systeem van lichte binnenwanden, wat een flexibel gebruik van het gebouw garandeert. Nog met het oog op functionele aanpasbaarheid werd voldoende overmaat voorzien in de verdiepingshoogte. De polyvalente ruimte op het gelijkvloers zal overigens ook verhuurd worden wanneer het kan.


Geothermie

Het nieuwe gebouw zal verwarmd en gekoeld worden met een geothermische warmtepomp en wordt voorzien van een extensief groendak en zonnepanelen. Regenwater zal er maximaal hergebruikt worden – en in de omgevingsaanleg zo veel mogelijk geïnfiltreerd.

“De nadruk op circulariteit, biodiversiteit en flexibiliteit zorgen ervoor dat het gebouw een toekomstbestendige en duurzame positie zal innemen in het stedelijke weefsel”, vatten de architecten het project en zijn meerwaarde samen.

De werken worden uitgevoerd door Hooybergs. Na de oplevering van het gebouw eind 2024, volgt begin volgend jaar nog de afbraak van het tweede deel van het bestaande gebouw. Ook de omgevingsaanleg, ontworpen door BoschSlabbers, is voor het voorjaar van 2025.

Deel dit artikel:

Onze partners