Circulariteit meten op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie

Omdat er veel gezegd en geschreven wordt over circulariteit, vond Cenergie het belangrijk een methode te vinden om de circulariteit van een gebouw op een kwantitatieve manier te meten en te vergelijken met andere gebouwen. Het resultaat: C-CalC, een tool om op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie een beeld te krijgen van de mate van circulariteit. De focus ligt hierbij op het materiaalgebruik, de mate van aanpasbaarheid en het proces.

Voor het materiaalgebruik worden de in- en uitgaande stromen geïnventariseerd. Om dubbel werk te vermijden is het mogelijk een bestaande pré-sloopinventaris in te lezen of na ingave een inventaris te exporteren. De gedocumenteerde inkomende stroom (mogelijk te importeren uit BIM-model) vormt dan weer de database van de materialendatabank.

 

Aanpasbaarheid

Voor het domein aanpasbaarheid wordt nagegaan of er wel voldoende aandacht besteed werd aan de mogelijkheid de functie in het gebouw te wijzigen zonder aanzienlijke impact. Een belangrijk onderdeel van dit domein is de mogelijkheid om materialen in een latere fase terug weg te nemen zonder kwaliteitsverlies. Dit zowel voor constructieve materialen, de inkleding als voor de technieken.
 

Informatiedoorstroming

Het laatste domein dat onder de loep wordt genomen is het proces om te komen tot een circulair gebouw. Bij circulaire projecten is de doorstroming van informatie tussen de verschillende partijen nog belangrijker dan bij een klassiek project.

Hier wordt nagegaan na hoe deze informatiestromen tijdens de bouw- en ontwerpfase, maar ook na oplevering gestructureerd zijn . Zodat het denkwerk van ontwerpfase over bijvoorbeeld toekomstige aanpasbaarheid, demonteerbaarheid, hergebruik van materialen, na oplevering van het gebouw, niet verloren zou gaan.

De scores van de drie domeinen worden gewogen en opgeteld om te komen tot een globale score van H tot A.

Deel dit artikel:

Onze partners