Circulatie van hergebruikte elementen communiceren in Europese bouwsector

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad begeleidt de bouwsector in veranderende regelgevingen en markt-tendensen. Lara Pérez Duenas, adviseur circulaire economie, linkt het regionale programma voor circulaire economie (PREC) met bouwbedrijven. Haar rol in het project "Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe (FCRBE)" is communicatie.

Hoe communiceren jullie over circulaire economie in de bouwsector?

Circulaire economie is een zeer breed concept: het gaat om een volledige transformatie van de huidige economie in zijn geheel. Om die transformatie waar te maken, moeten we leren opnieuw om te gaan met materiaal, energie en mensen. Het gaat niet alleen over het recycleren of hergebruiken van een bepaald aantal elementen, maar ook over het ontwerpen van een gebouw zodat het kan meegaan of evolueren met de behoeften van de samenleving. Wij volgen de circulaire economie specifiek in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er bestaan er nog geen duidelijke indicatoren over hoe dit te doen, maar we proberen bijvoorbeeld bouwafval te verminderen. Tegenwoordig wordt afval vaak gerecycleerd met weinig toegevoegde waarde. Naast afval kijken we ook naar jobs die we in de bouwsector kunnen behouden creëren en vooral hoe we lokale werknemers kunnen aantrekken.

 

Hoe kunnen verschillende actoren in de bouw met elkaar communiceren over circulaire economie?

Vanaf de start proberen we samen te werken met alle actoren van een project: de klant, de architect, het ingenieursbureau, de aannemer, de gebruikers, enzovoort. We gebruiken soms BIM om te communiceren tussen deze actoren omdat we geloven dat dit de weg is naar een circulaire toekomst. De aannemer kan nog steeds wijzigingen aanbrengen in plaats van enkel een uitvoerder te zijn. Hierdoor kan het proces erg optimaal en efficiënt worden. We kijken ook naar nationale tools zoals TOTEM of internationale tools zoals Level(s). We vinden het belangrijk een Europese methode te ontwikkelen. Het heeft geen zin om het wiel in elk land opnieuw uit te vinden. Daarom zijn samenwerkingen zoals het FCRBE-project cruciaal. We werken samen met organisaties in de hele sector, waaronder het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Met hen organiseren we informatie- en bewustmakingssessies over technische kwesties om ideeën over duurzaam bouwen te verspreiden. We werken met hen aan een technologische begeleiding genaamd C-Tech: met deze tool kan elke professioneel technische vragen stellen met betrekking tot duurzaam bouwen en zelfs experts ter plaatse ontvangen. In Brussel hebben we de Be Circular-oproep voor projecten krachtig ondersteund, die voorbeeldprojecten belicht en een bron van inspiratie is voor de hele sector. De Brusselse markt voor renovatie van woningen wordt de komende jaren enorm en de uitdaging zal zijn om de circulaire economie te integreren in deze projecten.

 

Wat maakt dat circulaire constructie vandaag nog niet breed is toegepast?

De twee hoofdremmen zijn de arbeidskosten en de inertie om dingen gewoon te doen. We moeten de switch maken om arbeid te betalen in plaats van materialen. Dit is een opportuniteit om in mensen te investeren: opleidingen betalen, banen creëren. Echt samenwerken is vandaag nog niet vanzelfsprekend. Circulaire projecten vereisen nog steeds veel flexibiliteit en het nemen van risico's om nieuwe oplossingen te testen. Wij zijn van mening dat overheidsopdrachten niet langer alleen aan de goedkoopste bieder moeten worden toegekend. Vandaag is hergebruik van materialen veel te weinig toegepast. Het FCRBE-project wil de zichtbaarheid van hergebruik vergroten zodat op lange termijn de hergebruikte materialen een hoog percentage vertegenwoordigen van alle materialen die in de bouw circuleren.

   

Deel dit artikel:

Onze partners