Circulatie van hergebruikte elementen stimuleren in Europese bouwsector

Rotor startte onlangs een partnerschap in het kader van het Interreg Noord-West-Europa project "Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe (FCRBE)". In deze context praat Catherine De Wolf opnieuw met Michael Ghyoot van Rotor over dit project dat België verbindt met Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Luxemburg. Rotor heeft het platform Opalis.be gecreëerd waarmee we alle actoren van hergebruik in België kunnen terugvinden. Het FCRBE-project beoogt de hoeveelheid hergebruikelementen in gebouwen met 50% te verhogen tegen 2032. In samenwerking met bouwconfederaties, onderzoekscentra, architectuurscholen en openbare instellingen wil Rotor onder andere het online platform uitbreiden en hun pre-sloop-auditmethode standaardiseren.

Wat zijn de doeleinden van het FCRBE-project?

Er zijn drie thema’s waaraan we willen werken: het platform uitbreiden, een standaardmethode ontwikkelen om een inventaris te maken en het vergemakkelijken van het voorschrijven van hergebruikte materialen. Ten eerste willen we een netwerk van hergebruikspecialisten creëren in verschillende landen in Noordwest-Europa. Vervolgens willen we een inventarisatiemethode ontwikkelen voordat een gebouw wordt gesloopt: welke elementen kunnen worden hergebruikt? Ten slotte willen we nieuwe voorschrijfmethoden ontwikkelen waarmee de architecten hergebruikt materiaal in nieuwe gebouwen kunnen voorschrijven.

 

Wie zijn jullie partners in dit project?

We hebben acht hoofdpartners. Naast Rotor zijn er in België Leefmilieu Brussel, de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en de Confederatie Bouw. Voor Frankrijk werken we samen met de architectenvereniging Bellastock, die expert is in hergebruik, en met Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). In Engeland werken we samen met Salvo en met de Universiteit van Brighton. Dit project is daarom een ​​uitstekende gelegenheid om met verschillende experts in hergebruik samen te werken. We hebben nog extra partners die hun eigen bouwprojecten aanbieden om gebruikt te worden als een pilotproject.

 

Wat is het doel van deze pilootprojecten?

De methoden die we ontwikkelen, testen we in 36 pilootoperaties om feedback te krijgen en om de actoren te sensibiliseren voor de kwestie van hergebruik. Dit zullen grote afbraak- en bouwprojecten zijn waarin we proberen het hergebruik van specifieke materialen mogelijk te maken. Een deel van deze projecten zullen zich in België situeren. We zijn ook van plan om onze gedocumenteerde online-directory met hergebruikitems uit te breiden. We voorzien om 360 ton materialen in deze proefprojecten te gaan hergebruiken. De kwesties van beheer, communicatie en duurzaamheid staan centraal in onze pilootprojecten.

Communicatie is de rol van de Confederatie Bouw, die Laura Perez in een toekomstig interview zal toelichten.

 

 Deel dit artikel:

Onze partners