Dario Petosa (Lydian): “Circulair bouwen kan niet zonder nieuwe contractvormen”

Als advocatenkantoor met focus op vastgoed volgt Lydian uit Brussel de laatste ontwikkelingen en trends in de vastgoedmarkt op de voet. “Wat vaststaat, is het feit dat de verhoogde graad van samenwerking die zo noodzakelijk is bij circulair bouwen, zal leiden tot nieuwe contractvormen- en structuren en dito aansprakelijkheden”, vertelt Dario Petosa, senior advocaat in het vastgoeddepartement van het kantoor. Hij geeft meer uitleg over die juridische verschuivingen tijdens een webinar dat Lydian organiseert op 7 mei. In dit artikel blikt hij alvast even kort vooruit.

“Het Europese actieplan voor een circulaire economie betekende in 2015 het startschot voor de lancering van de circulaire gedachte op het Europese continent. Met de Europese Green Deal van 11 december 2019 kwam de focus op energie, gebouwen, industrie en mobiliteit te liggen. En dit jaar wordt de nieuwe, uitgebreide strategie voor een duurzame bebouwde omgeving verder uitgerold in het kader van het nieuwe Europese actieplan voor een circulaire economie. Hierdoor komt de vastgoedsector nog meer in het vizier van de Europese regelgever en ligt er voor ons dus werk op de plank.”

“De circulaire benadering van een gebouw brengt immers een shift in de traditionele taken en rollen van de bouwpartners mee. Zo zullen ontwerpers, zoals architecten en ingenieurs, niet alleen rekening moeten houden met nieuwe ontwerpkwaliteiten om aan de circulaire eisen te kunnen voldoen, maar hun rol ook zien verschuiven naar de operationele kant van het gebouw. Ook andere bouwpartners, zoals aannemers of afbraakfirma’s, zullen innovatieve businessmodellen moeten ontwikkelen, waarbij de aandacht zal gaan naar bouwen met verantwoorde en duurzame materialen, het verzamelen van grondstoffen als urban miner, het hergebruiken en recycleren van bestaande materialen enzovoort.”


Einde aan klassieke driehoek opdrachtgever-aannemer-architect

“De circulaire invulling van een vastgoedproject en de verschillende uitdagingen die daarmee gepaard gaan, vergen een doorgedreven multidisciplinaire aanpak en dus een geharmoniseerde samenwerking tussen de verschillende bouwpartners, liefst zo vroeg mogelijk in het project. Het lineaire bouwproces met de klassieke driehoek opdrachtgever-aannemer-architect leent zich daarvoor minder goed. Ook de uiteindelijke gebruikers van het gebouw en fabrikanten – al dan niet via product as a service – worden belangrijke overlegpartners wanneer het designteam rond de tekentafel gaat zitten. Dat moet immers antwoord kunnen geven op vragen als: welke alternatieve bestemmingen zijn er mogelijk voor het gebouw? Hoe maken we bepaalde modules modulair en makkelijk verplaatsbaar? Op welke wijze moeten gebouwonderdelen worden onderhouden enzovoort. Het spreekt voor zich dat die verhoogde samenwerking tussen de bouwpartners zal leiden tot nieuwe contractvormen -en structuren en dito aansprakelijkheden.”

Tijdens het webinar ‘Naar een circulaire vastgoedsector in België? Een blik op het heden en de toekomst’ op vrijdag 7 mei zal Lydian, samen met enkele experten van de onderzoeksgroep VUB Engineering, stilstaan bij het circulaire bouwen in België en de talrijke technische en juridische uitdagingen en aandachtspunten die hiermee gepaard gaan. Inschrijven kan nog steeds via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners