De Praatstoel: Lode Goethals (BAST architects & engineers)

BAST architects & engineers legt in zijn projecten de nadruk op bio-ecologisch bouwen en het collectieve en het probeert bouwen en verbouwen ook voor kwetsbare groepen toegankelijk te maken. Nu het bureau met het project Zomerhoek genomineerd is in de categorie Circular Building van de Belgian Building Awards 2021 is het tijd om projectarchitect Lode Goethals te laten plaatsnemen in onze Praatstoel.

Op welke eigen gerealiseerde projecten bent u het meest fier en waarom?

Enerzijds Cohousing De nieuwe W in Drongen omdat we daar op een heel toegankelijke manier toch een ecologisch waardevol project hebben kunnen neerzetten. Daarbij hebben we erfgoed opgewaardeerd en met een eenvoudige inplanting en een sobere woontypologie de woningen naadloos in de verkavelingswijk kunnen integreren. Anderzijds RenoseeC, een collectieve wijkrenovatie in Sint-Amandsberg waarbij we twintig stadswoningen gerenoveerd hebben op een manier die je nog het best met een groepsaankoop kunt vergelijken. Zo hebben we ook een publiek kunnen bereiken dat anders niet aan verbouwen begint.

Beide projecten hebben gemeen dat de architectuur ten dienste staat van een stedenbouwkundige context enerzijds en van de bewoners en gebruikers anderzijds. Als we een maatschappelijke verandering willen realiseren, zullen we daar een breed draagvlak voor nodig hebben en dan helpt een nederige toon om die doelen te realiseren.


Van welk project in uitvoering of in voorbereiding koestert u hoge verwachtingen?

Cohousing Padua in Gentbrugge wordt volgende maand opgeleverd. De hoge verwachtingen zijn er omwille van de opschaling die met ecologisch bouwen mogelijk is. We bouwen er achttien appartementen in houtskelet en kalkhennep. We herbestemmen een ontwijde kerk tot gemeenschappelijke ruimte en gaven bijzondere aandacht aan de gradiënt publiek tot privaat, te midden een complexe stedenbouwkundige context.

Welk project van een andere Belgische architect is voor u een schot in de roos?

Bijgaardehof van BOGDAN & VAN BROECK, omwille van de menging van functies en de relevante architecturale antwoorden op stedelijke ontwikkelingen.

Welke buitenlandse architecten vormen voor u een grote bron van inspiratie?

Alejandro Aravena en ook Lacaton & Vassal. Beiden herleiden ze architectuur tot hun essentie: geen schreeuwerige spektakels, maar architectuur met een sociaal engagement.

Wat zijn volgens u de meest geslaagde recente bouwprojecten in het buitenland?

Ik ben vorige zomer naar Zürich geweest en heb er verschillende woonprojecten van de lokale 'baugenossenschaften' bezocht. Ik heb er bewondering voor hoe men daar als stad de keuze gemaakt heeft om op grote schaal voor coöperatieve huisvestiging te kiezen.  

Welke jonge architect in Vlaanderen maakt momenteel veel indruk op u?

MAKER architecten en murmuur architecten, omwille van hun architecturale benadering van circulair bouwen.

Wat vindt u zo boeiend aan uw job als architect? Zou u uw kinderen aanmoedigen om in uw voetsporen te treden?

De veelzijdigheid van het werk vind ik erg boeiend: zowel het - proberen - werken aan een betere wereld, als creatief ontwerpen, als het contact met klanten ... Onder het mom dat mijn kinderen vooral hun eigen keuzes moeten maken, ga ik hen niet aanmoedigen, noch afraden om architect te worden.

Welke ontmoeting is bepalend geweest voor uw verdere architecturale ontplooiing?

Die met docent Patrick Lints omwille van zijn no-nonsense lesgeven en die met docent Erik Rombaut omwille van de vatbare ecologische inzichten.

Herkent u zichzelf nog in de ambitieuze jonge student die u ooit zelf was? Komen droom en werkelijkheid sterk overeen?

Eigenlijk wel, misschien heb ik nu nog wel meer ambities dan toen. Iets realiseren, met echte mensen, geeft een drive die je bij een studentenopdracht nooit kunt hebben. Ik heb wel een doel nodig om gemotiveerd te blijven.


Faits divers

Welke job zou u nu uitoefenen als u geen architect was? Ik wilde ook graag profvoetballer worden, maar ik vrees dat het sowieso bij een jongensdroom zou gebleven zijn.
Waar hebt u uw architectuuropleiding gevolgd? Op school? Hogeschool Sint-Lucas in Gent. Toch heb ik het gevoel dat ik een essentieel deel pas later geleerd heb en eigenlijk nog elke dag opgeleid word. Dus ik wil zeker ook mijn eerdere werkervaringen bij arQ architecten en Bureau Partners benoemen.
Bij wie hebt u stage gelopen? Architectenstudio, ook wel arQ architecten. Ik heb er de kans gekregen om er de stage te mogen lopen waar ik absoluut nood aan had. Eentje met de voeten in de realiteit én de architectuur.
Wat was de titel van uw eindwerk? Pas
Favoriet architectuurboek: ‘Architectuur van het geluk’ van Alain De Botton. Het is verrijkend om architectuur vanuit een ander perspectief te zien. 
Favoriet ander boek: ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. Ik ben een onverbeterlijke positivist en geloof in het goede van de mens.
Favoriete film: ‘Drive’ is puur escapisme omwille van de zinderende allesomvattende sfeer.
Favoriet tv-programma: ‘De Mol’ en ‘Legomasters’ zijn heerlijk ontspannende gezinstelevisie.
Favoriete muziek: The war on drugs
Hebt u veel vrije tijd en hoe brengt u die het liefst door? Altijd te weinig tijd, maar dat heb ik vooral aan mezelf te danken. We hebben drie kinderen en daar zijn we toch ook al graag eens mee bezig. We komen goed overeen met de buren, dus naast ons beider engagement in het buurtcomité, zien we elkaar regelmatig voor een babbeltje. En ook met onze familie. Daar hebben we een hechte band mee dus die zien we elk weekend. 
Favoriete Belgische stad: Gent
Favoriete Europese stad: Ik houd goede herinneringen over aan Kopenhagen, Zürich, Freiburg en Ljubljana, niet voor niets steden waar het aangenaam vertoeven is.  
In welk land zou u het liefst geboren en opgegroeid zijn? België
Actief of passief sportbeoefenaar? Welke sport? Hopelijk snel terug wat actiever. Ik durf al eens te gaan lopen, maar mijn sportieve activiteiten uiten zich vooral in het voetbal bij de zondagochtendreserven van KFC Sint-Joris Sleidinge. Tijdens corona was het heel wat minder, maar vorige zondag waren we allen nog zo blij toen we eindelijk nog eens een balletje mochten trappen en dan nog wel op het heilige gras van de Ghelamco Arena.
Favoriete architectuursite? Ik hou wel van de rubriek Steen & Been op www.architectura.be: no-nonsense, recht voor de raap en van iemand die architectuur in een breder perspectief kan zien. Het is een verrijking voor architecten.
Favoriete andere website? www.sporza.be, ik volg toch graag alles op wat met sport te maken heeft.

Deel dit artikel:

Onze partners