De rol van Rotor in het Usquare-project

Begin 2020 werd Rotor ingehuurd door de Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting om te helpen bij het organiseren van het hergebruik van materialen in het Usquare-project, de verbouwing van de voormalige rijkswachterskazerne in Elsene. Rotor ging daarbij stapsgewijs te werk.

De vroegere rijkswachtkazerne werd in 2018 gekocht door het Brusselse Gewest met de bedoeling er woongelegenheid voor gezinnen, sociale woningen, studentenkoten, universitaire voorzieningen en enkele openbare voorzieningen in onder te brengen. Het herontwikkelingsproject werd geleid door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting uit Brussel, in samenwerking met de ULB, VUB, SLRB en citydev.brussels. De reconversie van de gebouwen moest duurzaam en circulair gebeuren. Vanuit die insteek werden de verschillende inschrijvers opgeroepen om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen met het oog op het cyclische gebruik van grondstoffen binnen een milieuvriendelijke en socio-economische aanpak, om zo een site te ontwikkelen die een voorbeeldfunctie kan hebben op dit domein.

Zo werd ook Rotor begin vorig jaar bij het project betrokken. Bedoeling: helpen bij het organiseren van hergebruik van materialen in het project. Rotor ging daarbij stapsgewijs te werk. Allereerst deed het een inventarisatie van de materialen aanwezig in de bestaande gebouwen en formuleerde het vervolgens een oordeel over hun potentieel voor hergebruik of recyclagepotentieel. Daarvoor deed het een beroep op SECO, dat hielp bij het uitvoeren van enkele tests op specifieke materialen.  

Daarnaast was Rotor ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van een hergebruikstrategie op alle niveaus en assisteerde het slotte ook de verschillende projectteams om hergebruik te integreren in hun plannen en specificaties en bij het koppelen van de inventaris aan het BIM-model om alle (hergebruikte en nieuwe) elementen in het project nauwkeurig te kunnen kwantificeren en lokaliseren, met het oog op eventueel toekomstig hergebruik. Voor dat onderdeel werkte Rotor samen met het gespecialiseerde bureau 3DCM.

Het project Usquare werd ondersteund door het  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 en wordt stapsgewijs uitgevoerd. In 2026 moet het helemaal klaar zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners