Demonteerbaar en aanpasbaar sociaal woonproject in Aarschot (HASA architecten)

HASA architecten uit Muizen (Mechelen) mag in opdracht van woonmaatschappij KANVAZ een kleinschalig sociaal woonproject ontwerpen in Aarschot. Het project verwierf een subsidie in het kader van de open oproep innovatieve projecten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), waarmee het agentschap sociale huisvestingsmaatschappijen wilde stimuleren om sneller duurzame materialen en/of bouwtechnieken toe te passen. De reden? Het ontwerp van HASA architecten omvat demonteerbare houtskeletwoningen en een groot gebouw dat andere invullingen toelaat zonder dat daarvoor grote ingrepen nodig zijn en zet zo veel als mogelijk in op circulaire materialen. HASA architecten maakt op dit moment werk van het definitieve ontwerp.

Het project van KANVAZ voorziet in 20 sociale woningen langs de Diestsesteenweg nabij het centrum van Aarschot, op een terrein dat zich uitstrekt van de Diestsesteenweg tot aan de Mottebeek. Langs de straatzijde voorziet het ontwerp van HASA architecten een gebouw met 10 meergezinswoningen van elk zo’n 80 m² groot. Dieper op het terrein komen 10 grondgebonden woningen die elk om en bij de 50 m² woonoppervlakte bieden.

Voor het landschapsontwerp zorgt ars horti uit Rumst. Groen speelt daarin de hoofdrol. Verharding wordt beperkt tot een informele parkweg die eindigt in een driehoekig groen plein waarop de grondgebonden woningen uitgeven. De reeds aanwezige spontane begroeiing op het terrein wordt maximaal behouden en aangevuld met een groene buffer tussen het terrein en de steenweg en met een collectieve boomgaard en moestuin.


Totem-analyses

HASA architecten implementeert op dit moment de uitgangspunten uit de subsidieaanvraag die het samen met KANVAZ indiende in het kader van de oproep innovatieve projecten. Het grootste uitgangspunt is om alle woningen zo veel als mogelijk in circulaire, biobased of gerecycleerde materialen uit te voeren. HASA architecten voert daarvoor momenteel de nodige Totem-analyses uit om de juiste keuzes te kunnen maken. Voorts is het ook de bedoeling alle materialen zodanig te verwerken dat ze later opnieuw uit het gebouw kunnen worden gerecupereerd. Zo zullen de gevels bijvoorbeeld worden uitgevoerd in parement met circulaire mortel en in geschroefde vezelcementpanelen.


Verplaatsbare woningen

De 10 grondgebonden woningen krijgen een demonteerbaar houtskelet en zullen zelf dus ook integraal uit elkaar kunnen worden gehaald met het oog op hergebruik van de elementen. Dat was niet alleen een ideologische keuze van HASA architecten, maar ook een puur praktische. Aangezien de woningen dicht bij de oevers van de Mottebeek liggen, kunnen ze op die manier immers ook verplaatst worden mochten de overstromingspatronen van de beek wijzigen.


winkels en kantoren ooit mogelijk

Het woongebouw aan de straatzijde wordt opgetrokken in beton en zal dus niet demonteerbaar zijn. HASA architecten voorziet de invulling echter wel zo dat die flexibel en aanpasbaar is; de meergezinswoningen zullen met minimale ingrepen samengevoegd kunnen worden tot grotere woningen of tot ruimte ontstaat die gebruikt kan worden voor winkels of kantoren. Met de positie van het gebouw langs de steenweg zijn dergelijke functieveranderingen niet ondenkbaar.


Energiegemeenschap en nulenergiewoningen

Het project zet ook in op innovatie op het vlak van energiehuishouding. Zo krijgen alle woningen zonnepanelen en zal een energiegemeenschap worden opgezet zodat de opgewekte energie desgewenst verdeeld kan worden tussen de verschillende woningen, waardoor die finaal allemaal een nulenergielabel zullen hebben. Voor verwarming van de woningen zal een gedeeld geothermisch warmtenet zorgen. HASA architecten ontwierp het hele project ook hemelwaterneutraal, wat betekent dat al het regenwater dat op het terrein wordt opgevangen ook effectief op het terrein wordt hergebruikt of geïnfiltreerd in de grond en dat er enkel bij extreem uitzonderlijke stormen nog een overloop van regenwater richting het riool of aangrezende waterlopen plaatsvindt.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer de schop in de grond gaat.

Deel dit artikel:

Onze partners