Denemarken stelt grens aan CO2-uitstoot gebouwen

Het Deense parlement heeft onlangs besloten tot een verscherping van de toch al als zeer duurzaam geldende nationale bouwregels. Elk gebouw groter dan 1000 m² mag maar een beperkte hoeveelheid C02 uitstoten. Per jaar. Dat staat te lezen op de website houtwereld.nl.

De geavanceerde manier waarop men in Denemarken de maximaal toegelaten CO2-uitstoot van een gebouw berekent, wordt nu afdwingbaar dankzij een implementatie in het Bygningsreglementet, de Deense bouwwet. Nieuwe gebouwen die groter zijn dan 1000 m² mogen niet meer dan 12 kilo CO2 per jaar uitstoten.

In Denemarken wordt niet naar het ‘losse’ bouwmateriaal gekeken, zoals bijvoorbeeld in Nederland gebeurt, maar naar de verzameling van bouwmaterialen: wat ze aan CO2 gekost hebben bij de productie, tijdens de bouw én tijdens de exploitatieduur van het gebouw. Daar worden ook onderhoud, deelvervangingen en reparaties bij opgeteld. Dat alles samen levert het CO2-verbruik van een gebouw op, uitgedrukt per m² per jaar. Daar is nu dus een wettelijke bovengrens aan gesteld die bij nieuwbouw in 2023 moet worden gerealiseerd. Voor daarna is een reductieregime afgesproken dat de grenswaarde elke twee jaar verder terug zal brengen, ten minste tot en met 2030.


Bron: houtwereld.nl

Deel dit artikel:

Onze partners