Eerste Belgische groene waterstoffabriek verwacht vergunning tegen 2022

De eerste groene waterstoffabriek van België krijgt normaal gezien in 2022 haar vergunning. Ze komt in Zeebrugge en wordt ontworpen en gerealiseerd door John Cockerill en BESIX – die ook optreden als technologiepartners – in opdracht van het HyOffWind-consortium (Virya Energy en Fluxys). Ingenieursbureau Sweco begeleidt het vergunningstraject van de 25 megawatt productie-eenheid voor groene waterstof, een energiebron die helemaal past binnen de filosofie van circulair bouwen.

De waterstofplant in Zeebrugge is een primeur voor België. In een eerste fase zal het geplande project bestaan uit een power-to-gasinstallatie die 25 MW elektriciteit kan omzetten in groene waterstof, ook wel renewable hydrogen genoemd. In een tweede fase beogen de partners een opschaling tot 100 MW. Het pioniersproject, gecombineerd met de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse, maar ook Belgische en Europese waterstofstrategie en vormt de eerste stap in de uitbouw van Vlaanderen en België als Europese draaischijf voor groene waterstof.

Het consortium dat het project ontwikkelt, HyOffWind, heeft activiteiten doorheen de hele waardeketen van energie. Het bestaat immers uit Virya Energy, dat hernieuwbare energie produceert en commercialiseert, en Fluxys, als energie-infrastructuurgroep ook gespecialiseerd het vervoer van groene molecules.


Elektrolyse


Groene waterstof, geproduceerd door water in contact te brengen met op de zee gegenereerde groene stroom, via elektrolyse dus, is een cruciale bouwsteen voor een economie op basis van hernieuwbare energie, aangezien het gas kan worden gebruikt als grondstof voor industriële processen en voor een waaier aan mobiliteitstoepassingen. HyOffWind zal daarnaast een bijdrage leveren aan de flexibiliteit en het evenwicht van het energiesysteem, door een effectieve oplossing te bieden voor de toegenomen variabiliteit afkomstig van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Sweco is verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van de nieuwe waterstofplant en de subsidies ervoor. Het ingenieursbureau is met zijn energiespecialisten ook betrokken bij andere groene waterstofontwikkelingen in België en Nederland, meer bepaald met de inzet van engineering voor compressie-, koeling- en opslagmodaliteiten volgens de strikte veiligheidsvereisten voor waterstof onder hoge druk.

Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy & Environment bij Sweco Belgium: “Sweco beschikt over een sterke technische expertise in de engineering van industriële procesinstallaties en speelt een bijzondere, internationale voortrekkersrol binnen waterstofprojecten. Zo zijn wij ook verantwoordelijk voor het volledige ontwerp van en de aanvragen van vergunningen en subsidies voor de twee groene waterstofplants van VoltH2 in het havengebied van North Sea Port. De voltooiing van al die installaties zal onze economie en samenleving duurzamer maken. ”


Vitale rol in toekomstige energiemix

De vergunningsaanvraag voor de waterstofplant in Zeebrugge werd eind 2021 ingediend en het consortium verwacht een vergunning tegen midden 2022. De finale investeringsbeslissing, die ook onderhevig is aan de toekenning van subsidies door de Vlaamse Overheid in het kader van het relanceplan, zal worden genomen in de loop van 2022. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ondersteunt het project sinds 2020, want het past perfect binnen de Vlaamse waterstofstrategie.

Sara Vander Beken, Operational Manager Energy Transition bij Sweco Belgium: “Waterstof zal een vitale rol spelen in de toekomstige energiemix van Europa. België heeft de ambitie uitgesproken om leider te worden op dat gebied. We zijn hiervoor goed geplaatst door onze centrale ligging en door onze bestaande industrie en infrastructuur. Groene waterstof is dan ook bedoeld voor activiteiten die niet zomaar kunnen overschakelen op elektriciteit, zoals de zware industrie, het vrachtverkeer en de scheepvaart.”

 

Deel dit artikel:

Onze partners