EPEA en Madaster vereenvoudigen meten van circulariteit en CO2-uitstoot binnen gebouwde omgeving

Madaster heeft onlangs een nieuwe database toegevoegd aan zijn platform die gebruikers inzicht geeft in de CO2-impact en circulariteit van de materialen gebruikt in een gebouw. “De tools om CO2-uitstoot en circulariteit te berekenen waren er al, op basis van de inzichten van de Ellen MacArthur Foundation, maar omdat onze gebruikers vroegen om een generieke database met producten die die gegevens bevat, hebben we het Environmental Protection Encouragement Agency ofte EPEA gevraagd ons hierbij te helpen”, klinkt het bij Madaster. “Producenten beschikken vaak niet over die gegevens waardoor het noodzakelijk was een dergelijke database op te stellen.” Madaster laat ook nog weten dat het de bedoeling is de Belgische versie van Madaster in het voorjaar van 2023 open te stellen voor het grote publiek.

Om projectspecifieke CO2-emissies te berekenen of om te bepalen in welke mate een gebouw herbruikbaar is, zijn heel wat complexe gegevens nodig. Eigenaars, planners of bouwers beschikken echter niet altijd over de nodige informatie. EPEA heeft daarom nu dus een speciale materiaal- en productdatabase voor Madaster ontwikkeld. De database is beschikbaar voor gebruikers van het Madaster-platform, zodat zij de voor hun project vereiste berekeningen individueel kunnen uitvoeren. Zowel de herkomst van het materiaal – secundaire grondstoffen, niet-hernieuwbare primaire materialen, hernieuwbare grondstoffen … – als het end-of-lifescenario – hergebruik, recycling, verbranding, storten … – zijn in de dataset vastgelegd. Tegelijkertijd kunnen uitspraken worden gedaan over de CO2-voetafdruk over de gehele levenscyclus. Alle gegevens zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen en professionele verwerking door EPEA. De dataset omvat momenteel 187 materialen en/of producten, waarmee het de meest uitgebreide dataset is die op dit moment beschikbaar is. De reikwijdte van de dataset groeit voortdurend en kan op verzoek worden uitgebreid door gebruikers van het Madaster-platform. Dat betekent dat architectenbureaus niet langer alle informatie en parameters in hun modellen hoeven op te slaan, maar de evaluaties zonder veel extra moeite kunnen berekenen dankzij de slimme koppeling met de EPEA-database. 


Broodnnodig

Het afremmen en uiteindelijk omkeren van de stijging van CO2 in de atmosfeer is een wereldwijde uitdaging. Het klimaatakkoord van Parijs is op dat punt heel duidelijk: 55 procent minder uitstoot tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050 zijn de doelstellingen. Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, kan de sector een belangrijke bijdrage leveren door een gezond en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. De registratie van materialen en producten, gedreven door gevalideerde en betrouwbare data, is de eerste stap naar een echt circulaire economie.

Madaster registreert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Materialen worden daardoor traceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. Vanuit Madaster kan iedereen een web based materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en geeft inzicht in de circulariteit en financiële (rest)waarde van een gebouw. 

Door de Cradle to Cradle-materiaal- en productdatabase van EPEA te koppelen met het Madaster-platform wordt het eenvoudiger voor ontwikkelaars, investeerders, bouwers en beheerders van vastgoed en infrastructuur om de CO2-uitstoot en circulariteit van projecten te berekenen en te rapporteren. “Naast het afleveren van kwalitatief hoogwaardige materialenpaspoorten, kan Madaster voortaan dus ook de CO2-uitstoot en circulaire waarde van vastgoed beter in kaart brengen”, zegt Pablo van den Bosch, Board Member bij Madaster.

"Bij EPEA, onderdeel van Drees & Sommer, werken wij al meer dan 30 jaar met complexe milieugegevens. Om überhaupt op gebouwniveau milieueffecten te kunnen inschatten en goed voorbereid te zijn, zijn generieke gegevens die door de gebruiker gemakkelijk kunnen worden gehanteerd, een belangrijke stap voor brede toepassing", besluite Peter Mösle, CEO van EPEA.


Madaster België in voorjaar 2023 operationeel

Madaster, dat sinds kort een nieuw logo heeft, liet overigens ook nog weten dat het Madaster België, dat nu alleen nog maar beschikbaar is voor zogenaamde Madaster Max-partners, in het voorjaar van 2023 zal uitrollen voor het grote publiek.  

Deel dit artikel:

Onze partners