Finstral verkleint milieu-impact gradueel met eigen ontwikkelde tool

Met de Finstral Environmental Impact Board heeft Finstral, dat ramen, deuren en glaswanden ontwikkelt, produceert en installeert, een eigen tool waarmee het op gegeven tijdstippen de balans kan opmaken van zijn milieu-impact en zo de vorderingen op dat vlak kan opvolgen. Het percentage zogenaamd post-industrial pvc in de eigen productie systematisch vergroten is slechts een van de acties die Finstral onderneemt om zijn milieu-impact gradueel te verkleinen. Het uiteindelijke doel: CO2-neutraliteit in 2030.

Het percentage post-industrial pvc (pvc-afval dat ontstaat in het productieproces van producten, red.) in nieuwe producten van Finstral bedraagt op heden 23%, maar dat cijfer zal de komende jaren dus nog verhogen.


Materiaalminimalisatie

Het isolatieglas anders dan veel concurrenten verlijmen met de ramen in plaats van het op te klossen in de ramen met glasblokjes en glaslatten is een andere actie van Finstral om zijn milieu-impact te verkleinen. Door het verlijmen kan Finstral zijn vleugelprofielen immers een stuk slanker extruderen en de helft minder wapeningstaal gebruiken dan gebruikelijk. Op tien jaar tijd (2012-2021) kon het bedrijf zo 670 ton staal besparen.


Materiaalkringloop sluiten

Finstral maakt vanaf dit jaar ook werk van het sluiten van de materiaalkringloop van alle oplossingen die verkocht worden in het gebied van Zuid-Tirol – de heimmat van het bedrijf – tot Verona , door oude ramen zelf te hergebruiken in de fabriek van Oppeano.

Meer uitleg over de Finstral Environmental Impact Board, waarvoor Finstral zich baseerde op het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, een internationaal erkende standaard voor de verantwoording en verslaggeving van de uitstoot van broeikasgassen, en over de acties die het bedrijf onderneemt om zijn milieu-impact te verkleinen en in 2030 helemaal CO2-neutraal te zijn, lees je hier.

Bron: Finstral

Deel dit artikel:

Onze partners