Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunt circulaire (wijk)renovatieprojecten

Om tot een duurzame, koolstofarme en circulaire samenleving te komen, wil het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer in Vlaanderen, zoals zijn naam het zegt, duurzaam materialen- en energiebeheer helpen ontwikkelen tot een breed toegepaste praktijk. Dat doet het Fonds met zijn jaarlijkse projectoproepen. De huidige regionale projectoproep 2020-2021 loopt nog tot en met 24/02/2021 en richt zich onder meer op circulaire (wijk)renovatie.

Met de projectoproepen steunt het Fonds projecten die inzetten op innovatieve oplossingen in Vlaanderen voor prangende actuele uitdagingen of duidelijke leemtes in de duurzame transitie van materialen- en energiebeheer. Samenwerking wordt daarbij als centraal element vooropgesteld.


Circulariteit voor textiel, voedsel en/of (wijk)renovatie

Omdat het Fonds zijn impact nog wil vergroten, werkt de regionale oproep sinds 2020 met specifieke thema’s. Enkel projectvoorstellen die aan die thema’s beantwoorden, komen in aanmerking om steun te krijgen. De thema’s van de huidige projectoproep 2020-2021 zijn circulariteit voor textiel, voedsel en… (wijk)renovatie.

De steun bedraagt tot 40.000 euro per regionaal project per jaar, i.p.v. 25.000 euro eerder. Een kandidaatsdossier indienen kan nog tot en met 24/02/2021.

Klik hier voor meer info.

Deel dit artikel:

Onze partners