Frederik Jacobs (CONIX RDBM Architects): "Zowel architect, aannemer als fabrikant moet álles in vraag durven stellen bij circulair bouwen"

In de podcast van onze zusterwebsite architectura.be waarin de vraag 'Wat is de rol van de architect, aannemer en fabrikant bij circulair bouwen?' centraal stond, waren alle drie de gesprekspartners het erover eens dat die rol voor geen van die partijen nog dezelfde is als bij een klassiek bouwproject. "Alle betrokken partijen bij een circulair bouwproject moeten bereid zijn af te stappen van wat ze al tien, twintig of dertig jaar doen. Ze moeten álles in vraag durven te stellen en nieuwe paden durven te bewandelen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan", stelde Frederik Jakobs, CEO van CONIX RDBM Architects. Volgens Thomas Dox, Business Developer bij DOX Group, kunnen we alvast leren van een andere duurzame mentaliteitswijziging die zich wel al (zo goed als) helemaal voltrokken heeft. "Toen printers effectief uit de kantoren verdwenen, zijn mensen automatisch paperless gaan werken."

"Architecten, aannemers en fabrikanten moeten met meer duurzame materialen en technieken wíllen werken als we willen evolueren naar een volledig circulaire bouwsector", is Frederik Jakobs van mening. "Het is belangrijk dat ze die mentaliteit aannemen."

"Wil je circulair bouwen, dan is het inderdaad echt broodnodig dat niet alleen jijzelf maar iedereen waarmee je samenwerkt in de realisatie van het project diezelfde circulaire mindset heeft, diezelfde circulaire rijpheid", trad Thomas Dox hem bij. En volgens hem hebben sommigen daarbij helaas soms een duwtje in de rug nodig, onder de vorm van het creëren van noodzakelijkheid. Om duidelijk te maken wat hij bedoelde, trok hij de parallel met een andere duurzame transitie die zich wel (nagenoeg) heeft doorgezet. "Ik vergelijk het graag met paperless werken", vertelde hij. "Mensen zijn dat pas effectief gaan doen toen printers werden weggenomen uit kantoren. Het is pas dan dat ze oplossingen zijn gaan zoeken en openstonden voor alternatieve, meer duurzame manieren om teksten te lezen, versturen en bewaren." Maar omdat we in de bouwwereld natuurlijk niet zomaar alle niet-circulaire materialen en technieken kunnen laten verdwijnen, is het in die sector volgens hem des te belangrijker dat mensen uit zichzelf bepaalde niet-duurzame aspecten in vraag durven stellen en zo zichzelf die circulaire mindset aanmeten.


Vastberadenheid

Joeri Beneens, CEO van Beneens, sloot zich daarbij aan. Met overheden die circulaire criteria in hun aanbestedingen durven opnemen, maar ook met een toenemend aantal bedrijven dat uitpakt met duurzaamheidsrapporten met daarin onder meer hun inspanningen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, ziet hij ook wel 'weggenomen printers' in de bouwsector die de noodzakelijke mindshift naar een meer duurzame manier van bouwen kunnen faciliteren. "Ik houd vandaag met zo'n rapporten alleszins rekening bij de selectie van onderaannemers", zei hij. Daarnaast benadrukte Beneens ook het belang van vastberadenheid bij al wie in de bouwsector zijn mindset verandert richting meer duurzaamheid. "Want het is verleidelijk bij de minste tegenslag terug te grijpen naar de gewone manier van werken", vindt hij.

De architectura.be Podcast over de rol van de architect, aannemer en fabrikant bij circulair bouwen is te beluisteren via de mediaplayer boven dit artikel of via de bekende podcastkanalen.

Deel dit artikel:

Onze partners