Geert Verachtert (groep Van Roey): “Zonder wettelijk kader wordt het moeilijk het huidige niveau van circulariteit te overstijgen”

Praktijkgericht onderzoek rond circulair bouwen in concrete projecten en in co-creatie met verschillende partners. Dat is circulair bouwen voor groep Van Roey op vandaag. Voor het bouwbedrijf mag de meer duurzame vorm van bouwen echter snel business as usual worden. “Maar zonder het nodige wettelijke kader zal het moeilijk blijven om het huidige niveau van circulariteit te overstijgen”, vertelt Geert Verachtert, Strategy & Business Development Manager bij groep Van Roey in een interview. Verachtert is op 20 oktober een van de sprekers op het seminarie Circulair Real Estate 2021, georganiseerd in Antwerpen door Management Producties. Net als vorig jaar is Circubuild mediapartner van het event.

Dag Geert. Waar ligt volgens u de grootste uitdaging op het gebied van circulair bouwen?

“De grootste uitdaging bestaat er volgens mij in het financiële verdienmodel van een circulair gebouw te verduidelijken. Er moet aangetoond worden dat de volledige levenscycluskost van een circulair gebouw lager is dan die van een traditioneel gebouw. En zullen de aanbestedingscriteria moeten vertrekken vanuit een visie op die levenscycluskost. Hiertoe zal de wetgever, op basis van bepaalde criteria, circulair bouwen moeten verplichten. Door die wettelijke omkadering zal er automatisch ook een gemeenschappelijke definitie van circulair bouwen komen en zal duidelijk zijn aan welke criteria een circulair gebouw minimaal moet voldoen. Nu bestaat hét 100% circulaire gebouw niet en blijft circulair bouwen veeleer een filosofie waarbij ingezet wordt op thema’s die relevant zijn voor het desbetreffende project eerder dan dat een algemene norm als uitgangspunt geldt. Toch realiseert iedereen zich dat circulair bouwen de norm moet en ook zal worden. Er zijn immers voldoende beschikbare bouwmethodes, materialen en technologieën beschikbaar om circulair bouwen naar een hoger niveau te tillen.”


Wat is volgens u een schoolvoorbeeld van een circulair gebouw?

“Zin in No(o)rd in Brussel is wat mij betreft het project dat het verst gaat. Het is een heel ambitieus project omdat de vraagstelling van de klant van in den beginne zeer ambitieus en outputgedreven was. Het project geeft ook aan dat de klant met zijn vraag de lat al heel hoog kan leggen en dat marktpartijen bereid zijn om daarop in te gaan of om die doorgedreven circulaire vraag zelfs te overtreffen.”


Hoe ziet volgens u de toekomst van circulair bouwen eruit?

“De adoptiesnelheid van circulair bouwen zal in grote mate afhangen van hoe men wil omgaan met de uitdagingen die hierboven werden besproken. De progressie die kan gemaakt worden op die punten zal ervoor zorgen dat circulair bouwen evolueert van een veelheid aan pilootprojecten naar business as usual. Zonder het nodige wettelijke kader zal het moeilijk blijven om het huidige niveau van circulariteit te overstijgen.”


Wat is uw mening over de verplichting tot renovatie voor niet-residentiële gebouwen die in voege treedt vanaf 1 januari 2022?

“Het is op zich goed dat overheden dergelijke verplichtingen opleggen om de renovatiegolf te versnellen. Die wet garandeert echter niet de circulariteit van de renovatie. Om dat te bekomen zou in toekomstige wetgeving ook circulariteit als extra criterium dienen te worden opgenomen.”


Welke tip zou u uw collega’s binnen de branche willen meegeven?

“Samenwerking en co-creëren met ervaren partijen is bijzonder belangrijk om circulair te kunnen bouwen. Bij groep Van Roey hebben we tot nu toe erg ingezet op praktijkgericht onderzoek, waarbij we ons in co-creatie met kennispartners richten op concrete pilootprojecten. Zo kom je snel tot actie en kunnen coalities van gelijkgezinden gemakkelijk gevormd worden.”


Tot slot: hoe circulair bent u zelf?

“Ik probeer mijn figuurlijke steentje bij te dragen door met een elektrische wagen te rijden en mijn woon-werkverkeer te beperken. Ik woon op minder dan 10 kilometer van het werk en doe regelmatig aan home office.”


Bedankt voor het interview, Geert.

Geert Verachtert is een van de sprekers op Circulair Real Estate 2021, dat op 20 oktober doorgaat in Antwerpen. Dit seminarie, georganiseerd door Management Producties, brengt projectontwikkelaars, architecten, aannemers en andere actoren uit de bouw- en vastgoedsector samen om hen (elkaar) te (laten) inspireren rond circulair bouwen. Net als vorig jaar is Circubuild mediapartner van het event. Het zal er onder meer een volgende overdracht van de Circubuild-award organiseren. Inschrijven kan nog steeds via de link in de inleiding van dit artikel.

Deel dit artikel:

Onze partners