Gent krijgt eerste circulair voetpad

De stad Gent zal dit najaar kunnen pronken met een circulair voetpad. Het komt voor het gebouw van de Arteveldehogeschool in de Leeuwstraat en is een primeur voor de Arteveldestad. Het voetpad wordt aangelegd met Carbstone-klinkers, gemaakt volgens een technologie die VITO en Orbix ontwikkelden op basis van CO2 en hoogovenslakken, een restproduct van staalproductie.

Het voetpad is het resultaat van het project ‘Stapsteen naar een circulaire stad’, waarin partners VITO, Orbix, UGent, Vlaanderen Circulair en Stad Gent het gebruik van duurzame materialen in de stadsomgeving onderzochten, met als doel die bouwmaterialen toe te passen.

Het voetpad wordt aangelegd in Carbstone-klinkers. Die zijn gemaakt volgens de Carbstone-technologie die VITO en Orbix ontwikkelden op basis van hoogovenslakken, een restproduct van staalproductie en CO2, een andere afvalstroom. Doordat geen gebruik wordt gemaakt van cement- en betonproducten, heeft produceren volgens de nieuwe technologie een veel lagere impact op het milieu. De stenen zijn wel iets bruiner dan de traditionele grijze betonstraatsteen door de aanwezigheid van de hoogovenslakken.

De projectpartners zullen de opgedane kennis en ervaring gebruiken om het vertrouwen van ondernemers in nieuwe technologie te versterken. Zo vormt dit project een stapsteen op weg naar de verdere uitbouw van de circulaire economie.

Deel dit artikel:

Onze partners