Gevraagd: jouw mening over de communicatie van Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair, bezieler van onder meer de Green Deal Circulair Bouwen, wil via een korte bevraging peilen wat mensen hopen te vinden via Vlaanderen Circulair. De poll invullen duurt slechts enkele minuten en kan via deze link

Vlaanderen Circulair wil via de bevraging zijn communicatie scherper stellen. Het gaat daarbij over communicatie in de breedste zin van het woord: via sociale media, mailings, calls, websites, events ... Vlaanderen Circulair wil bijvoorbeeld graag weten of het meer moet inzetten op relevante artikels en andere publicaties of net meer op communicatie rond lopende opleidingen en trainingen over circulaire economie, goede praktijkvoorbeelden of nieuws rond relevant beleid en regelgeving. 

Daarnaast wil Vlaanderen Circulair met de korte enquête, die slechts enkele minuutjes van jouw tijd vraagt, ook te weten komen welke van zijn gebruikte communicatiekanalen het grootste bereik hebben. 

Deel dit artikel:

Onze partners