Gewesten ontwikkelen samen handleiding voor duurzame gebouwen

De bevoegde ministers van de drie gewesten in ons land hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een gezamenlijke handleiding voor duurzame gebouwen. De handleiding zal niet van nul worden ontwikkeld: er wordt verder gebouwd op GRO, de reeds bestaande duurzaamheidstool van de Vlaamse overheid.

GRO werd in 2017 door het agentschap Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid in het leven geroepen als middel om in de bouwprojecten van de Vlaamse overheid een holistisch en gelijklopend ambitieniveau op het vlak van duurzaamheid te implementeren.

Via een brede waaier aan duurzaamheidsaspecten én het verankeren van circulaire principes biedt GRO de handvatten om tot toekomstgerichte gebouwen te komen. Opdrachtgevers kunnen hun ambities aan de hand van GRO onderzoeken, formuleren en opvolgen. Ontwerpers, studiebureaus en uitvoerders worden aan de hand van het eenduidige instrument doorheen een project geleid. GRO kan voor alle functies en schalen gebruikt worden en dat voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten, of ze nu klein dan wel heel grootschalig zijn.


GRO voor de drie gewesten

Het is nu de bedoeling dat de GRO wordt doorontwikkeld tot één instrument voor de hele Belgische bouwsector. Om GRO in de andere gewesten te kunnen uitrollen, zijn echter aanpassingen nodig. De verschillende administraties gaan daarom samenwerken om tot één instrument voor alle drie gewesten te komen.


Tweetalige website

Als eerste stap in de samenwerking is er de tweetalige website www.gro-tool.be, met meer uitleg over de toepassing van GRO, voorbeelden, een FAQ-rubriek en de mogelijkheid tot download van de nieuwste versie, zowel in het Frans als het Nederlands (GRO 2020.1 van feb 2022). Op de contactpagina kunnen gebruikers dan weer terecht met vragen of feedback.

Deel dit artikel:

Onze partners